ซ้ำซ้อน

Cocktailแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ซ้ำซ้อน Cocktail ค็อกเทล

G# | Cm |C# | D# |
G# | Cm |C# | D# | D# |

หัวใจG#.. มันยังเCmจ็บเมื่อรักจาC#ง กลับกลายเป็นอื่นไปD#ฉันG#เอง.. เพิ่งจะมาCmรู้ตัวว่าใจมันหาC#ยชาจากแผลที่เธอได้ให้D#มา

และมันจะยิ่C#งทรมานมากขึ้นทุกทีCmเมื่อเธC#อคนนี้ไม่ใช่คนดีของฉันD#อีกต่อไป

ใจG# หัวใจเจ็บช้ำCmเมื่อรักมันซ้ำC#มันซ้อนกับใครคนใหม่D#ของเธอG#จเจ้าเคยบ้างไหCmม จะหยุดไม่ไปรักC#ใครอื่นใดยากนักD#ใช่ไหม ให้รักฉันเพียงคนเดียว

G# | Cm |C# | D# | D# |

ยากG#เย็น.. เข็ญใCmจนักหรือถ้าจะให้รักC#ฉันเพียงคนเดียวไม่ต้องไปเหลียD#วมองใคร ๆฉันG#เอง.. ให้รักCmไปหมดทั้งใจถ้าเธอคิดอยาC#กจะไป ก็ทิ้งD#ฉันไว้ ทิ้งใจของฉันให้มันC#ยิ่งทรมานมากขึ้นทุกทีCm ทุกทีเมื่อเธอC#คนนี้ไม่ใช่คนดีของฉันD#อีกต่อไป

ใจG# หัวใจเจ็บช้ำCmเมื่อรักมันซ้ำC#มันซ้อนกับใครคนใหม่D#ของเธอG#จเจ้าเคยบ้างไหCmม จะหยุดไม่ไปรักC#ใครอื่นใดอยากนัD#กใช่ไหม ให้รักฉันหมดทั้งG#ใจ

จะทำได้ไหFmม (จะทำได้ไหม) ได้โปC#รดแต่ก็พอจะรู้D#ว่าเธอคงทำไม่ไG# | Cm | C# | D#หว..ไม่ไG# | Cm | C# | D# | G# | Cm | C# | D#หว..

* | ** | ** |

G# | Cm | C# | D# | D# | G# |