ซ้ำซ้อน

 ซ้ำซ้อน  Cocktail  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ซ้ำซ้อน Cocktail ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAILดนตรี: ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัยโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

G# | Cm |C# | D# |
G# | Cm |C# | D# | D# |

หัวใจG#.. มันยังเCmจ็บเมื่อรักจาC#ง กลับกลายเป็นอื่นไปD#ฉันG#เอง.. เพิ่งจะมาCmรู้ตัวว่าใจมันหาC#ยชาจากแผลที่เธอได้ให้D#มา

และมันจะยิ่C#งทรมานมากขึ้นทุกทีCmเมื่อเธC#อคนนี้ไม่ใช่คนดีของฉันD#อีกต่อไป

ใจG# หัวใจเจ็บช้ำCmเมื่อรักมันซ้ำC#มันซ้อนกับใครคนใหม่D#ของเธอG#จเจ้าเคยบ้างไหCmม จะหยุดไม่ไปรักC#ใครอื่นใดยากนักD#ใช่ไหม ให้รักฉันเพียงคนเดียว

G# | Cm |C# | D# | D# |

ยากG#เย็น.. เข็ญใCmจนักหรือถ้าจะให้รักC#ฉันเพียงคนเดียวไม่ต้องไปเหลียD#วมองใคร ๆฉันG#เอง.. ให้รักCmไปหมดทั้งใจถ้าเธอคิดอยาC#กจะไป ก็ทิ้งD#ฉันไว้ ทิ้งใจของฉันให้มันC#ยิ่งทรมานมากขึ้นทุกทีCm ทุกทีเมื่อเธอC#คนนี้ไม่ใช่คนดีของฉันD#อีกต่อไป

ใจG# หัวใจเจ็บช้ำCmเมื่อรักมันซ้ำC#มันซ้อนกับใครคนใหม่D#ของเธอG#จเจ้าเคยบ้างไหCmม จะหยุดไม่ไปรักC#ใครอื่นใดอยากนัD#กใช่ไหม ให้รักฉันหมดทั้งG#ใจ

จะทำได้ไหFmม (จะทำได้ไหม) ได้โปC#รดแต่ก็พอจะรู้D#ว่าเธอคงทำไม่ไG# | Cm | C# | D#หว..ไม่ไG# | Cm | C# | D# | G# | Cm | C# | D#หว..

* | ** | ** |

G# | Cm | C# | D# | D# | G# |คอร์ดเพลง ซ้ำซ้อน Cocktail ค็อกเทล

เนื้อเพลง ซ้ำซ้อน Cocktail ค็อกเทลหัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจาง กลับกลายเป็นอื่นไป ฉันเอง เพิ่งจะมารู้ตัว ว่าใจมันหายชาจากแผลที่เธอได้ให้มา และมันจะยิ่งทรมานมากขึ้นทุกที เมื่อเธอคนนี้ไม่ใช่คนดีของฉันอีกต่อไป ใจ หัวใจเจ็บช้ำ เมื่อรักมันซ้ำมันซ้อนกับใครคนใหม่ของเธอ ใจเจ้าเคยบ้างไหม จะหยุดไม่ไปรักใครอื่นใด ยากนักใช่ไหม ให้รักฉันเพียงคนเดียว ยากเย็น เข็ญใจนักหรือ ถ้าจะให้รักฉันเพียงคนเดียว ไม่ต้องไปเหลียวมองใครๆฉันเอง ให้รักไปหมดทั้งใจ ถ้าเธอคิดอยากจะไป ก็ทิ้งฉันไว้ ทิ้งใจของฉัน ให้มันยิ่งทรมานมากขึ้นทุกที ทุกที เมื่อเธอคนนี้ไม่ใช่คนดีของฉันอีกต่อไป ใจ หัวใจเจ็บช้ำ เมื่อรักมันซ้ำมันซ้อนกับใครคนใหม่ของเธอ ใจเจ้าเคยบ้างไหม จะหยุดไม่ไปรักใครอื่นใด อยากนักใช่ไหม ให้รักฉันหมดทั้งใจ จะทำได้ไหม จะทำได้ไหม ได้โปรด แต่ก็พอจะรู้ว่าเธอคงทำไม่ไหว ไม่ไหว