สัญญาหน้าหนำ

ชาย เพชรฤทธิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สัญญาหน้าหนำ - ชาย เพชรฤทธิ์

G Em | C D |G Em | C D | G D |

เสียงปี่Gกังวานดังแว่Emว  คืนค่ำCข้างนำชายนา  DเขามีงาGนรื่นเริงหรรษEmมโนราCห์ หนังตะลุง เล่นหลาDโหยหวGนครวญคิดถึงควาEmมหลังเสียงปี่ดัCงแว่วพาให้เศร้DสายลมโบGกพัดโชยเอาความEmเหงาเจ็บแล้วหลาCวพี่บ่าวค่ำคืนนี้D

หนุ่มสาCวเขาพากันเที่ยBmวงานเทศกาCลงานประจำปีGให้อิจฉCา ตาร้อน หูจี่Gเพราะตัวพี่DเงียบเหงาเดียวGดาย

ตั้งแต่เธCอ..มาหนีGจากเหลือแต่รัCก อดีต ความปวดร้าGที่หนำนา Cหลังน้อย หลังเก่Gให้ความเหงDากัดกินจนตาG

ค่ำคืนนี้C..มันเหงาGใจน้ำที่ไหDล..จาก 2 EmตาเพราะคิดถึCง..วันเวGลาคำสัญญDาสาบานที่ให้Gไว้    D

G Em | C D |G Em | C D | G D |

* | ** |

ค่ำคืนนี้Gเสียงปียังแว่Emวดังพี่บ่าวนั่Cงอยู่หน้าหนำนอกชDานบนหนำนGาที่เราเคยสาEmบานในคืนค่ำCของค่ำคืนนี้D.. คนดี.D.ไม่หลบGมาไซรน้องมาลืมสัญญDา.. สาบานที่ให้Gไว้แล้วน้องมันลืมกันAm Dได้..       หนำร้ายที่ปลายนา

G Em | C D | G |