ตลอดชีวิต

 วงกลม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตลอดชีวิต วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

D | G |D | A |

มีพบมันก็ต้องมีจาDแต่ฉันก็ไม่อยากให้วันGนั้นมาถึงวันAที่เราสองคDนต้องเลิกกันแต่วันGนี้ฉันก็รู้Aดี..ว่าเธอF#มีฉันแค่คนBmเดียวแต่พอGนานไป เผื่อเธอจะพบAเจอใครชีวิตของเธGอ..อาจจะดีAกว่าที่เป็นDอยู่..

 F# ถามเพื่อความมั่นใจ เพื่อควาBmมรู้สึกที่มันอึดอัEmดอยู่ข้างในอยากให้เธGอบอกกับฉันไA | Aว้

สัญญาได้ไหGว่าเธอจะไม่ทิ้งกัAนในวันที่ฉันนั้นลำDบากเธอกล้าสาบานหรือเปGล่าว่าเธอจะรักกับฉัAน..นั้นเป็นคนสุดท้าDไม่ว่าGอะไรจะเกิดขึ้นAมาเมื่อเธF#อเจอทางที่ดีBmข้างหน้าเธอสัญญาGกับฉันได้ไหม สัญญากับฉันได้ไหAม..(จะรักกับฉันไปตลอดชีวิต)

D | A |

* | ** |

Bm |

G | D |G | D |
Em F#m | G | A |

** | *** | *** |

Bm | A | ( x2 ) | D |คอร์ดเพลง ตลอดชีวิต วงกลม

เนื้อเพลง ตลอดชีวิต วงกลมมีพบมันก็ต้องมีจาก แต่ฉันก็ไม่อยากให้วันนั้นมาถึง วันที่เราสองคนต้องเลิกกัน แต่วันนี้ฉันก็รู้ดีว่าเธอมีฉันแค่คนเดียว แต่พอนานไป เผื่อเธอจะพบเจอใคร ชีวิตของเธออาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ ถามเพื่อความมั่นใจ เพื่อความรู้สึก ที่มันอึดอัดอยู่ข้างใน อยากให้เธอบอกกับฉันไว้ สัญญาได้ไหม ว่าเธอจะไม่ทิ้งกันในวันที่ฉันนั้นลำบาก เธอกล้าสาบานหรือเปล่า ว่าเธอจะรักกับฉันนั้นเป็นคนสุดท้าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมา เมื่อเธอเจอทางที่ดีข้างหน้า เธอสัญญากับฉันได้ไหม สัญญากับฉันได้ไหม (จะรักกับฉันไปตลอดชีวิต)