ถ้าเธอมีแฟนใหม่

วงโอทู, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถ้าเธอมีแฟนใหม่ - วงโอทู

ถ้าเธอมีแฟนใหEม่ก็ขอให้รักกันนาน ๆอยู่กับเขD#mาก็ขอให้รักกันสุขใจ

C#m F# |

 B ยังใช้เบอร์เดิม..F# ทรงผมทรงเก่า.. E เพลงที่เธอเคยชอF#บก็ฟังอยู่เสมB B ความฝันที่อยากจะเป็น..F# ก็ยังเหมือนเดิม.. E เหมือนที่เธอกับฉัF#นได้ร่วมกันมB

 B สิ่งเก่า ๆ .F#. ที่มันเป็นความทรงจำ.. E ภาพของเธอกับฉัF#นก็ยังเก็บมันไว้B

แม้ว่าเธC#mอจะจากฉันไป  ไม่D#mเป็นไรอยากให้เธC#mอได้รู้..ว่ายังF#รักเธอเหมือนBเดิมต่อEให้เธอ..จะเป็นของใคF#รไปแล้ว

ถ้าเธอมีแฟนใหEม่ก็ขอให้รักกันนาน ๆอยู่กับเขD#mาก็ขอให้รักกันสุขใจทำถูกแล้Eวที่ทิ้งฉันไว้ตรงนี้คน ๆ นี้D#mก็มีแค่ใจเมื่อเธC#mอเลือกเขา เมื่อเธอปล่อยมือฉันก็ขF#อ.. (ให้เธอโชคดีB)

 E วันเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้เธBอได้อยู่กับเขา E วันเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้เธF#อ..หมดรักฉัF#  โอ้F#ว...

E | D#m |C#m F# | B |
E | D#m G#m |C#m | F# |

** | ** |

โชคดีF#.. โชคดีB..