ถ้าเธอมีแฟนใหม่

 วงโอทู สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าเธอมีแฟนใหม่ วงโอทู
เนื้อร้อง/ทำนอง: อภิสิทธิ์ ทองแก้วเรียบเรียง: ปฐมพร ชุมหล่อติดต่องานแสดง: 0872977039

ถ้าเธอมีแฟนใหEม่ก็ขอให้รักกันนาน ๆอยู่กับเขD#mาก็ขอให้รักกันสุขใจ

C#m F# |

 B ยังใช้เบอร์เดิม..F# ทรงผมทรงเก่า.. E เพลงที่เธอเคยชอF#บก็ฟังอยู่เสมB B ความฝันที่อยากจะเป็น..F# ก็ยังเหมือนเดิม.. E เหมือนที่เธอกับฉัF#นได้ร่วมกันมB

 B สิ่งเก่า ๆ .F#. ที่มันเป็นความทรงจำ.. E ภาพของเธอกับฉัF#นก็ยังเก็บมันไว้B

แม้ว่าเธC#mอจะจากฉันไป  ไม่D#mเป็นไรอยากให้เธC#mอได้รู้..ว่ายังF#รักเธอเหมือนBเดิมต่อEให้เธอ..จะเป็นของใคF#รไปแล้ว

ถ้าเธอมีแฟนใหEม่ก็ขอให้รักกันนาน ๆอยู่กับเขD#mาก็ขอให้รักกันสุขใจทำถูกแล้Eวที่ทิ้งฉันไว้ตรงนี้คน ๆ นี้D#mก็มีแค่ใจเมื่อเธC#mอเลือกเขา เมื่อเธอปล่อยมือฉันก็ขF#อ.. (ให้เธอโชคดีB)

 E วันเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้เธBอได้อยู่กับเขา E วันเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้เธF#อ..หมดรักฉัF#  โอ้F#ว...

E | D#m |C#m F# | B |
E | D#m G#m |C#m | F# |

** | ** |

โชคดีF#.. โชคดีB..คอร์ดเพลง ถ้าเธอมีแฟนใหม่ วงโอทู

เนื้อเพลง ถ้าเธอมีแฟนใหม่ วงโอทูถ้าเธอมีแฟนใหม่ก็ขอให้รักกันนานๆอยู่กับเขาก็ขอให้รักกันสุขใจ ยังใช้เบอร์เดิม ทรงผมทรงเก่า เพลงที่เธอเคยชอบก็ฟังอยู่เสมอ ความฝันที่อยากจะเป็น ก็ยังเหมือนเดิม เหมือนที่เธอกับฉันได้ร่วมกันมา สิ่งเก่าๆที่มันเป็นความทรงจำ ภาพของเธอกับฉันก็ยังเก็บมันไว้ แม้ว่าเธอจะจากฉันไป ไม่เป็นไร อยากให้เธอได้รู้ว่ายังรักเธอเหมือนเดิม ต่อให้เธอจะเป็นของใครไปแล้ว ถ้าเธอมีแฟนใหม่ก็ขอให้รักกันนานๆอยู่กับเขาก็ขอให้รักกันสุขใจ ทำถูกแล้วที่ทิ้งฉันไว้ตรงนี้ คนๆนี้ก็มีแค่ใจ เมื่อเธอเลือกเขา เมื่อเธอปล่อยมือฉัน ก็ขอ (ให้เธอโชคดี) วันเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้เธอได้อยู่กับเขา วันเวลาเปลี่ยนไปก็ทำให้เธอหมดรักฉัน โอ้ว โชคดี โชคดี