ตามน้อง

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตามน้อง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Dm | F |C7 | Dm | |

พี่เฝ้าคอยเจ้Dmา ปีแล้วปีเล่า ไม่เห็นเจ้ากลัFจากไปแล้วไปลัGmบ หรือเจ้าหมดรัCกพี่แล้วแก้วDmตาถึงมีที่ดิA#น พอได้ทำกินใส่ท้องเยียวยDmฐานะพอเข้าท่Gmา แต่ทุกข์หนักหนCา คิดถึงดวงDmใจ

พี่มาตามหDmา มาพบแก้วตา แล้วใจเหี่Fยวโถน้องนาง ลำบากเชีGmยวเสื้อมีสายเดีCยว ผืนเท่าผ้าDmเตี่ยวมาเป็นนักร้อA#ง อยากได้เงินทอง ไว้กิน ไว้เที่Dmยวกระเป๋าใบเล็กใบเดีGmยวทำนาสิบเที่Cยว ยังซื้อไม่Fไหว

พี่ก็D/F#เข้าใจGm และไม่เป็นไร จะกลับไปคอDmพี่เสียใจนิดหน่Gmอยแก้วตาเนื้อกลCอย..เจ้ามาเปลี่ยนDmไปถูกความฟุ้งเA#ฟ้อ เห่อเหิมวัตถุครอบใDmส่ลืมท้องนาวัวควGmายมาหลงกลิ่นไอC..ของภาพลวงDmตา

Dm | F |C7 | Dm |

* | ** |คอร์ดเพลง ตามน้อง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ตามน้อง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์พี่เฝ้าคอยเจ้า ปีแล้วปีเล่า ไม่เห็นเจ้ากลับ จากไปแล้วไปลับ หรือเจ้าหมดรักพี่แล้วแก้วตา ถึงมีที่ดิน พอได้ทำกินใส่ท้องเยียวยา ฐานะพอเข้าท่า แต่ทุกข์หนักหนา คิดถึงดวงใจ พี่มาตามหา มาพบแก้วตา แล้วใจเหี่ยว โถน้องนาง ลำบากเชียว เสื้อมีสายเดียว ผืนเท่าผ้าเตี่ยว มาเป็นนักร้อง อยากได้เงินทอง ไว้กิน ไว้เที่ยว กระเป๋าใบเล็กใบเดียว ทำนาสิบเที่ยว ยังซื้อไม่ไหว พี่ก็เข้าใจ และไม่เป็นไร จะกลับไปคอย พี่เสียใจนิดหน่อย แก้วตาเนื้อกลอยเจ้ามาเปลี่ยนไป ถูกความฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิมวัตถุครอบใส่ ลืมท้องนาวัวควาย มาหลงกลิ่นไอของภาพลวงตา