ตามน้อง

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตามน้อง - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Dm | F |C7 | Dm | |

พี่เฝ้าคอยเจ้Dmา ปีแล้วปีเล่า ไม่เห็นเจ้ากลัFจากไปแล้วไปลัGmบ หรือเจ้าหมดรัCกพี่แล้วแก้วDmตาถึงมีที่ดิA#น พอได้ทำกินใส่ท้องเยียวยDmฐานะพอเข้าท่Gmา แต่ทุกข์หนักหนCา คิดถึงดวงDmใจ

พี่มาตามหDmา มาพบแก้วตา แล้วใจเหี่Fยวโถน้องนาง ลำบากเชีGmยวเสื้อมีสายเดีCยว ผืนเท่าผ้าDmเตี่ยวมาเป็นนักร้อA#ง อยากได้เงินทอง ไว้กิน ไว้เที่Dmยวกระเป๋าใบเล็กใบเดีGmยวทำนาสิบเที่Cยว ยังซื้อไม่Fไหว

พี่ก็D/F#เข้าใจGm และไม่เป็นไร จะกลับไปคอDmพี่เสียใจนิดหน่Gmอยแก้วตาเนื้อกลCอย..เจ้ามาเปลี่ยนDmไปถูกความฟุ้งเA#ฟ้อ เห่อเหิมวัตถุครอบใDmส่ลืมท้องนาวัวควGmายมาหลงกลิ่นไอC..ของภาพลวงDmตา

Dm | F |C7 | Dm |

* | ** |