ทางเลือก (Ost หน่าฮ่าน)

 กวาง จิรพรรณ  ทางเลือก  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทางเลือก กวาง จิรพรรณ OST.หน่าฮ่าน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จีนนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง สมชาย สายอุทาสังกัดค่าย: เซิ้ง MUSiCติดต่องานแสดง: 0638500150

G D/F# | Em D |C | D |

 G กำลังจะลืD/F#มหน้าเธอ Em บอกใจอย่าเผลอDไปคิดฮอด Am ฮอยกอดที่เฮDาเอาคืน บ่ไG Dด้

 G ลบหน้าคนที่D/F#เคยฮัก Em ลบจากความจำDบ่ง่าย Am ย้อนว่าหัวใจDบ่ได้ฮักไผGเผื่อเลือก

 Em  เอาน้ำตากลDบลบคำว่าลC   จนเขDาเข้ามาดูใEm   ถึงแม้ทุกอย่Dางยังบ่เลือนหาC   แต่จะกลัAmบมาตอนเมื่อสาCย ประโยชน์อีหยัD

ถ้า..ฉันGยังพอมีทางเลือกเฮ็ดDให้ฮักเฮามัEmนเป็นคือเก่Dก่อนพ้อเขCาคือบ่มาทวงคืDน ถ้าคิดว่ายังมีGหัวใจแต่D..ฉันGไม่ได้เป็นคนเลือกเฮ็ดDให้ฮักเฮาจบEmตอนเธอทิ้Bmงบ่มีเยื่อใAmมัBmนบ่ง่าย กับการCเปิดใจฮักไผD.. ที่ไม่ใช่เธG

 B ชีวิตของเฮา บ่แม่Emนของกันและกัน อีกต่อไปC  อย่าบังDคับใจให้เลือGกเลย B ทุกอย่างมันจบไปแล้Emว ตั้งแต่ตอนที่เธอถิ่มกัน  ปัจจุบัCนหัวใจ..มันชินกับการมีเขD | Dา...

** |

B | Em |C D | G |
B | Em |C | D | D |

* | ** |

G D/F# | Em D |C | D | G |คอร์ดเพลง ทางเลือก กวาง จิรพรรณ OST. หน่าฮ่าน

เนื้อเพลง ทางเลือก กวาง จิรพรรณ OST.หน่าฮ่านกำลังจะลืมหน้าเธอ บอกใจอย่าเผลอไปคิดฮอด ฮอยกอดที่เฮาเอาคืน บ่ได้ ลบหน้าคนที่เคยฮัก ลบจากความจำบ่ง่าย ย้อนว่าหัวใจบ่ได้ฮักไผเผื่อเลือก เอาน้ำตากลบลบคำว่าลา จนเขาเข้ามาดูใจ ถึงแม้ทุกอย่างยังบ่เลือนหาย แต่จะกลับมาตอนเมื่อสาย ประโยชน์อีหยัง ถ้าฉันยังพอมีทางเลือกเฮ็ดให้ฮักเฮา มันเป็นคือเก่า ก่อนพ้อเขาคือบ่มาทวงคืน ถ้าคิดว่ายังมีหัวใจ แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกเฮ็ดให้ฮักเฮา จบตอนเธอทิ้งบ่มีเยื่อใย มันบ่ง่าย กับการเปิดใจฮักไผ ที่ไม่ใช่เธอ ชีวิตของเฮา บ่แม่นของกันและกัน อีกต่อไป อย่าบังคับใจให้เลือกเลย ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ตั้งแต่ตอนที่เธอถิ่มกัน ปัจจุบันหัวใจมันชินกับการมีเขา