ต้อนรับคนโสด

 ต้อนรับคนโสด นิว มาริษา เฟิร์ส นภารัตน์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ต้อนรับคนโสด - นิว มาริษา Feat เฟิร์ส นภารัตน์

E |

อยู่คนเดียEวสบายจะตายไม่มีใคC#mรมาคอยกวนใจจะไปไหAน ทำอะไรB ก็ได้ทำEไม่ต้องมีคนคอF#mยระวังระแวBไม่ต้องคุยต้องแหG#mลงให้มันมากคำC#mอิสรF#mะได้เป็นประจำB เช้าค่ำมีแต่เพื่อE

A B | G#m C#m |F#m B | E | E |

* |

ยินดีต้อนรับAความโสBยินดีต้อนรัG#mบคนโสC#mชีวิF#mตก็ยังไปโลBด สบาย สบEายถึงไม่มีแฟAนสักคBน.. ชีวิG#mตก็ยังอยู่ไC#mด้ไม่มีแฟF#mน เราก็ไม่ตาBย สบายดีอEยู่

ออกไปแล้Eว ไม่ต้องกลับมาเกิดชาติหน้C#mา ขออย่าได้เจอขอบใจเธAอที่ทิ้BงกันไปEจะได้ใF#mช้ความโสดสักทีB จากวันนี้G#mจะเป็นคนC#mใหม่เมื่อรักแล้F#mวมันปวดหัวใจB ไม่รักใครดีกว่E

A B | G#m C#m |F#m B | E | E |
A B | G#m C#m |F#m B | E | E |

** |

ยินดีต้อนรับAความโสBยินดีต้อนรัG#mบคนโสC#mชีวิF#mตก็ยังไปโลBด สบาย สบEายถึงไม่มีเขAาสักคBน.. ชีวิG#mตก็ยังอยู่ไC#mด้ไม่มีแฟF#mน เราก็ไม่ตาBย สบายดีอEยู่

ออกไปฉลAองความโสBโปรดจงเข้าใG#mจคนมันโสC#mเต้นแร้F#mงเต้นกาไปโลBด โสดแล้วสบEายไม่มีคAนกวนใBจ จะทำG#mอะไรก็ได้C#mไม่มีแฟF#mน เราก็ไม่ตาBย ได้ใช้ความโสE

โปรดเข้าใF#mจกันหน่อยแล้วกัBน ว่าฉันมันโสEและคืนนี้F#m มีแต่เพื่อนกัBน.. ฉลองความโสE