เทศกาลเมา

 LEGENDBOY  OZH  SK MTXF  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เทศกาลเมา LEGENDBOY feat.OZH & SK MTXF
ติดต่องานแสดง: 0988891417

C D | Gmaj7 |C D | Gmaj7 |
C D | Gmaj7 |C D | Gmaj7 |

พวกผมไม่สนCว่าเทศกาลไหDพวกผมมีอย่างเดีGmaj7ยวคือเทศกาลเมาพวกผมไม่สนCว่ามันจะวันไหDก็เพราะว่าทุกวัGmaj7นคือเทศกาลเมาไม่ว่าจะตอนเช้Cาหรือว่าจะตอนสาDไม่ว่าจะตอนไหGmaj7นก็เทศกาลเมาปีใหม่หรือสงกราCนต์ วันวาเลนไทDน์หรือวันไหน ๆ Gmaj7ก็เทศกาลเมา..ของเรา

 C ไม่เอาน้ำเขียDว ผมเอาน้ำขGmaj7าว  ผมยกเพียว ๆ เพราะว่ากินแก้หนาว C เมาตอนเช้Dา กลางคืนยังไหGmaj7  ถ้าใครกลับไม่ถูกให้ผมไปส่งไหม

 C สงกราDนต์อย่าสาดน้ำเดี๋ยวเหล้าหGmaj7  เปียกตัวไม่เท่าไรพวกผมแบบกลัวเหล้าตก C ตั้งแต่เช้Dายันค่ำพวกผมยังไหGmaj7  ถ้าคุณกลับไม่ได้ถูกให้ผมไปส่งไม่

 C ฮายทุกวัDน ขอเพียงแค่โซดามีGmaj7  กินกันทุกวัน เทศกาลก็ไม่มี C คงไม่เป็นไรD ถ้าตังไม่มีใช้Gmaj7  ทำอยู่ทุกวัน ผมไม่ได้ไปขอตังใคร

เมCากันอยู่ทุกวัDน..   ไม่Gmaj7ว่าอยู่ที่ไหนไม่Cว่าวันอะไDร เราก็กิGmaj7

** |

 C ปีใหม่ผมก็เมDา วาเลนไทน์ผมก็เมGmaj7  สงกรานต์ผมก็เมา อยากจะชวนคุณไปลอง C ตรุษจีนผมก็เมDา เชงเม้งผมก็เมGmaj7  ผมซีเรื่องกินเหล้า ไม่ได้ซีเวลานอน

 C กินกันทุกวัDนเทศกาลเราไม่มี Gmaj7  จิบแค่บาง ๆ ถ้าหากคอคุณไม่ดี C อยากต่อตังมDา แอลกอฮอลมันไม่ฟGmaj7รี  เมาได้ทุกเวลามันไม่ต้องมีพิธี

 C ชีวิตไม่ติดหรูDพอให้จำ  ถ้าหGmaj7ากคุณไม่สนใจก็แยกทางเลยแล้วกัน  ความรักCดี ๆ ที่ผมมีDคุณไม่จำ  ดันไปหลGmaj7งแสงสีที่เฝ้าหลอกคุณทุกวัน

  มัวCนั่งเศร้าเพราะความรักDมันไม่ดี  แฟนทิ้Gmaj7งมีน้ำตาลองเยียวยาดูสักที  เพรียว ๆC เพียง 10 ฝา ก็โซดาDมันไม่มี  นี่สำหรัGmaj7บสาว ๆ ลองเสือขาวดูสักที

  เมาCกันไปนิดอาจจะเซD  คุณก็Gmaj7รู้ว่าผมเมาที่ภูมิภาคเอเชียอัคเนย์ C บางทีก็ไปเมาDที่ทะเล  นี่Gmaj7แหละชีวิตไม่ต้องคิด im dunks all the way

** |คอร์ดเพลง เทศกาลเมา LEGENDBOY feat.OZH & SK MTXF

เนื้อเพลง เทศกาลเมา LEGENDBOY feat.OZH & SK MTXFพวกผมไม่สนว่าเทศกาลไหน พวกผมมีอย่างเดียวคือเทศกาลเมา พวกผมไม่สนว่ามันจะวันไหน ก็เพราะว่าทุกวันคือเทศกาลเมา ไม่ว่าจะตอนเช้าหรือว่าจะตอนสาย ไม่ว่าจะตอนไหนก็เทศกาลเมา ปีใหม่หรือสงกรานต์ วันวาเลนไทน์ หรือวันไหนๆก็เทศกาลเมาของเรา ไม่เอาน้ำเขียว ผมเอาน้ำขาว ผมยกเพียวๆเพราะว่ากินแก้หนาว เมาตอนเช้า กลางคืนยังไหว ถ้าใครกลับไม่ถูกให้ผมไปส่งไหม สงกรานต์อย่าสาดน้ำเดี๋ยวเหล้าหก เปียกตัวไม่เท่าไรพวกผมแบบกลัวเหล้าตก ตั้งแต่เช้ายันค่ำพวกผมยังไหว ถ้าคุณกลับไม่ได้ถูกให้ผมไปส่งไม่ ฮายทุกวัน ขอเพียงแค่โซดามี กินกันทุกวัน เทศกาลก็ไม่มี คงไม่เป็นไร ถ้าตังไม่มีใช้ ทำอยู่ทุกวัน ผมไม่ได้ไปขอตังใคร เมากันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไม่ว่าวันอะไร เราก็กิน ปีใหม่ผมก็เมา วาเลนไทน์ผมก็เมา สงกรานต์ผมก็เมา อยากจะชวนคุณไปลอง ตรุษจีนผมก็เมา เชงเม้งผมก็เมา ผมซีเรื่องกินเหล้า ไม่ได้ซีเวลานอน กินกันทุกวันเทศกาลเราไม่มี จิบแค่บางๆถ้าหากคอคุณไม่ดี อยากต่อตังมา แอลกอฮอลมันไม่ฟรี เมาได้ทุกเวลามันไม่ต้องมีพิธี ชีวิตไม่ติดหรูพอให้จำ ถ้าหากคุณไม่สนใจก็แยกทางเลยแล้วกัน ความรักดีๆที่ผมมีคุณไม่จำ ดันไปหลงแสงสีที่เฝ้าหลอกคุณทุกวัน มัวนั่งเศร้าเพราะความรักมันไม่ดี แฟนทิ้งมีน้ำตาลองเยียวยาดูสักที เพรียวๆเพียง 10 ฝา ก็โซดามันไม่มี นี่สำหรับสาวๆลองเสือขาวดูสักที เมากันไปนิดอาจจะเซ คุณก็รู้ว่าผมเมาที่ภูมิภาคเอเชียอัคเนย์ บางทีก็ไปเมาที่ทะเล นี่แหละชีวิตไม่ต้องคิด im dunks all the way