ที่ที่เป็นของเรา

เอ๊ะ จิรากร, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ที่ที่เป็นของเรา - เอ๊ะ จิรากร

E | D#m |F# | F# |

ไม่ใช่เรื่องบังเอิE | D#mที่เราได้เดินทางด้วยกัC#m | C#mที่เธอได้มาอยู่กับBmaj7 | D#mฉันคงมีหัวใจที่เหมือC#m | F#นกัน

และอยากให้เธอได้รู้E..บางสิ่D#mสิ่งที่จะทำให้เรC#mา..อยู่กันได้ยาBmaj7วนานและอยากให้เธอได้รู้E..บางอย่D#mางบางอย่างบนทางที่เรC#mาต้องเดินไปด้วยกัF#

มีเธอก็ต้องมีBmaj7 | D#ฉัน..เราต้องกล้าที่จะฝัG#mนถึงวันดี ๆC#7แค่เรามีEหัวใจ..ที่ซื่อD#mตรงให้กันอย่างวันนี้C#m..เรื่อยไปF#ยังไงเธอจะมีBmaj7 | D#ฉัน..อย่าหยุดส่งต่อความฝัG#mน ถ้าลมหายใจยังมีC#7ให้ทุก ๆE อย่าง ทุกควาD#mมสุข..ได้เกิดทุกนC#m | F#าที..ในที่แห่งนี้ที่เป็นของเรา

B | D# |G#m | F# |

อย่าเหนื่อยอยู่คนเดีE | D#mยวเมื่อเราหันมายังเจC#m | C#mอกันเธอเป็นครอบครัวเดียวกัBmaj7 | D#mบฉันตั้งแต่ที่เราได้C#m | F#พบกัน..

* | ** |

B | D# |G#m | C#m |B | D# |G#m | C#m |

* | ** |

E | D#m |F# | B |