ต้อนรับความโสด

 ต้อนรับความโสด  วงเจ็บวาย  เเบงค์ ล่องลอย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ต้อนรับความโสด วงเจ็บวาย Ft. เเบงค์ ล่องลอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: วุธ เจ็บวายเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ด

G | Em |C | D |

Em | Em |D | G |
Am | Am |D | D | D |

โอ้เพื่อนเอ๋Gยวันนี้กูโสดแล้วนะออกมาปะทEmะดีกรีกันหน่อยได้ไหมมาดื่มฉลอCงให้กับผู้หญิงที่หลายใจที่มันทอดทิ้Dงกูโดยไม่มีเยื่อใย

มาดื่มส่งท้าGยให้กับความช้ำและน้ำตาที่มันจะเสีEmยวันนี้เป็นวันสุดท้ายจากวันนี้Cกูขอ Byeไม่อยากเป็นควายในร่างคน..อีกแล้Dว..

พอกันทีEmกับคำว่ารัก ก็อยากจะพัBmกหัวใจยาว ๆอยากจะลืมCเรื่องราว..ของคนที่มันใจร้าDย...

ยินดีต้อนรัEmบความโสดอีกครั้งอกหักแค่นี้Cคงไม่ถึงตายก็แค่ใจGมันโดนทำร้าย อีกไม่นานก็คงจะหาDย..มาดื่มฉลอEmงกันหน่อยเพื่อนเอ๋ยให้ผ่านล่วงเลยCค่ำคื่นนี้ไปดื่มร่ำลGาให้ความเสียใจและบอกตัวเองพรุ้งนี้ต้องเริ่มDใหม่ต้องรักตัวเองให้เป็G

โอ้เพื่อนเอ๋Gยวันนี้ไม่เมาไม่เลิกราเป็นวันสุดท้าEmยที่จะต้องเสียน้ำตากับความรักCที่ผ่านมามันเป็นเพียงภาพลวงตา..ก็แค่นั้Dน..

* | ** |

Em | Em |C | C |G | G |D | D |
Em | Em |C | C |G | G |D | D | D |

* |

แค่วันนี้Emอกหักอีกครั้งเคยเจ็บมาแล้Cวก็ไม่เห็นตายก็ไม่เห็Gนจะต้องเสียดายอยู่ทำไมให้มันทำร้ายช่างมัน Dโว้โฮ..ผ่านคืนนี้Emเริ่มใหม่อีกครั้งปล่อยความหลัCงลบเลือนมันไปเอาคืนมาGทั้งตัวทั้งใจและบอกตัวเองเอาไว้พรุ้งนี้ต้องเริ่มDใหม่ โว้โฮ..

** |

Em | Em |D | G |
Am | Am |D | D | G |คอร์ดเพลง ต้อนรับความโสด วงเจ็บวาย Ft. เเบงค์ ล่องลอย

เนื้อเพลง ต้อนรับความโสด วงเจ็บวาย Ft. เเบงค์ ล่องลอยโอ้เพื่อนเอ๋ยวันนี้กูโสดแล้วนะ ออกมาปะทะดีกรีกันหน่อยได้ไหม มาดื่มฉลองให้กับผู้หญิงที่หลายใจ ที่มันทอดทิ้งกูโดยไม่มีเยื่อใย มาดื่มส่งท้ายให้กับความช้ำและน้ำตา ที่มันจะเสียวันนี้เป็นวันสุดท้าย จากวันนี้กูขอ Bye ไม่อยากเป็นควายในร่างคนอีกแล้ว พอกันทีกับคำว่ารัก ก็อยากจะพักหัวใจยาวๆอยากจะลืมเรื่องราวของคนที่มันใจร้าย ยินดีต้อนรับความโสดอีกครั้ง อกหักแค่นี้คงไม่ถึงตาย ก็แค่ใจมันโดนทำร้าย อีกไม่นานก็คงจะหาย มาดื่มฉลองกันหน่อยเพื่อนเอ๋ย ให้ผ่านล่วงเลยค่ำคื่นนี้ไป ดื่มร่ำลาให้ความเสียใจ และบอกตัวเองพรุ้งนี้ต้องเริ่มใหม่ ต้องรักตัวเองให้เป็น โอ้เพื่อนเอ๋ยวันนี้ไม่เมาไม่เลิกรา เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องเสียน้ำตา กับความรักที่ผ่านมา มันเป็นเพียงภาพลวงตาก็แค่นั้น แค่วันนี้อกหักอีกครั้ง เคยเจ็บมาแล้วก็ไม่เห็นตาย ก็ไม่เห็นจะต้องเสียดาย อยู่ทำไมให้มันทำร้ายช่างมัน โว้โฮ ผ่านคืนนี้เริ่มใหม่อีกครั้ง ปล่อยความหลังลบเลือนมันไป เอาคืนมาทั้งตัวทั้งใจ และบอกตัวเองเอาไว้พรุ้งนี้ต้องเริ่มใหม่ โว้โฮ