ตราบธุลีดิน

ปู่จ๋าน ลองไมค์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ตราบธุลีดิน ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

 C มีให้แค่เท่านี้G มีเพียงแค่เท่านี้Am  ไม่มีมากมาFยดังใครเขามีC  มีให้เพียงนิดน้อGย แต่ให้ไปเกินร้อAm  ไม่มีเงินตรFา มงกุฏชฎาแม่เนื้อกลCอย

ไม่มีรถเก๋Gง แอร์เย็นอย่างใครเขAmมีไมตี้เอ็Fกซ์ ท่อดังและคันเก่Cพี่ไร้หน้าตGาในสังคมไฮโซAmและจะเจอพี่ไFด้ก็แค่วงไฮโล

Cยู่กับฉันได้ไหGม ให้แก่เฒ่าเป็นตายาAmในบั้นปลายสุดท้าFยของดวงชีวันอยู่Cเคียงคู่กันแบบนี้G ให้ร่วงโรยเป็นธุลีAmกลับสู่ธรณีF ฝังร่างนี้ไปพร้อมกัCฝังร่างไปพร้อมกัGน ฝังร่างไปพร้Am | Fอมกัน C มีเธออยู่กับฉัGน สู้งานในทุAm | Fกวัน

 Cถึงไร้ยศถาศักดินาใด Gถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไท Amคนเรารักกันอยู่ที่ใจ Fเงินทองหาได้แต่ก็สูญไป Cเราจะรักกันจนแก่เฒ่าG ไม่ใช่รักกันไว้แค่เด้Am บางคู่รักกันไว้แค่เอาF บางคนรักกันหวังอั่งเปC

บางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวGบางคู่รักกันเพราะว่าตี๋หมAmวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวFกระเทยรักผู้ชายเพราะหัว..?

ขอCบคุณเธอที่รัGก ถึงแม้ไม่มีอะไAmถึงมีแต่ตัวกับหัวใFจ จะอยู่ไปจนวันตาย

** |

เริ่มจากเราCสองเรามันเริ่มจากคนสองคนมีกามเทพGสองตนละแผลงศรอยู่สองคมชะตาAmฟ้าลิขิตนะหรือจะสู้มานะคนเราอยู่กะฉัFนและร่วมฝันละให้ชนะความจนอดทนCอีกนิดรับพินิจไปติดจ๋านปู่จ๋านGคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการถึงพี่Amจะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอายจะรักFแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย

** |

C | G |Am | F |