ตราบธุลีดิน

 ปู่จ๋าน ลองไมค์  แร็พ  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตราบธุลีดิน ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปู่จ๋าน ลองไมค์

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

 C มีให้แค่เท่านี้G มีเพียงแค่เท่านี้Am  ไม่มีมากมาFยดังใครเขามีC  มีให้เพียงนิดน้อGย แต่ให้ไปเกินร้อAm  ไม่มีเงินตรFา มงกุฏชฎาแม่เนื้อกลCอย

ไม่มีรถเก๋Gง แอร์เย็นอย่างใครเขAmมีไมตี้เอ็Fกซ์ ท่อดังและคันเก่Cพี่ไร้หน้าตGาในสังคมไฮโซAmและจะเจอพี่ไFด้ก็แค่วงไฮโล

Cยู่กับฉันได้ไหGม ให้แก่เฒ่าเป็นตายาAmในบั้นปลายสุดท้าFยของดวงชีวันอยู่Cเคียงคู่กันแบบนี้G ให้ร่วงโรยเป็นธุลีAmกลับสู่ธรณีF ฝังร่างนี้ไปพร้อมกัCฝังร่างไปพร้อมกัGน ฝังร่างไปพร้Am | Fอมกัน C มีเธออยู่กับฉัGน สู้งานในทุAm | Fกวัน

 Cถึงไร้ยศถาศักดินาใด Gถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไท Amคนเรารักกันอยู่ที่ใจ Fเงินทองหาได้แต่ก็สูญไป Cเราจะรักกันจนแก่เฒ่าG ไม่ใช่รักกันไว้แค่เด้Am บางคู่รักกันไว้แค่เอาF บางคนรักกันหวังอั่งเปC

บางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวGบางคู่รักกันเพราะว่าตี๋หมAmวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวFกระเทยรักผู้ชายเพราะหัว..?

ขอCบคุณเธอที่รัGก ถึงแม้ไม่มีอะไAmถึงมีแต่ตัวกับหัวใFจ จะอยู่ไปจนวันตาย

** |

เริ่มจากเราCสองเรามันเริ่มจากคนสองคนมีกามเทพGสองตนละแผลงศรอยู่สองคมชะตาAmฟ้าลิขิตนะหรือจะสู้มานะคนเราอยู่กะฉัFนและร่วมฝันละให้ชนะความจนอดทนCอีกนิดรับพินิจไปติดจ๋านปู่จ๋านGคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการถึงพี่Amจะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอายจะรักFแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย

** |

C | G |Am | F |คอร์ดเพลง ตราบธุลีดิน ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC

เนื้อเพลง ตราบธุลีดิน ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMCมีให้แค่เท่านี้ มีเพียงแค่เท่านี้ ไม่มีมากมายดังใครเขามี มีให้เพียงนิดน้อย แต่ให้ไปเกินร้อย ไม่มีเงินตรา มงกุฏชฎาแม่เนื้อกลอย ไม่มีรถเก๋ง แอร์เย็นอย่างใครเขา มีไมตี้เอ็กซ์ ท่อดังและคันเก่า พี่ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ และจะเจอพี่ได้ก็แค่วงไฮโล อยู่กับฉันได้ไหม ให้แก่เฒ่าเป็นตายาย ในบั้นปลายสุดท้ายของดวงชีวัน อยู่เคียงคู่กันแบบนี้ ให้ร่วงโรยเป็นธุลี กลับสู่ธรณี ฝังร่างนี้ไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน มีเธออยู่กับฉัน สู้งานในทุกวัน ถึงไร้ยศถาศักดินาใด ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไท คนเรารักกันอยู่ที่ใจ เงินทองหาได้แต่ก็สูญไป เราจะรักกันจนแก่เฒ่า ไม่ใช่รักกันไว้แค่เด้า บางคู่รักกันไว้แค่เอา บางคนรักกันหวังอั่งเปา บางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวย บางคู่รักกันเพราะว่าตี๋หมวย ผู้หญิงบางคนรักผัวรวย กระเทยรักผู้ชายเพราะหัว? ขอบคุณเธอที่รัก ถึงแม้ไม่มีอะไร ถึงมีแต่ตัวกับหัวใจ จะอยู่ไปจนวันตาย เริ่มจากเราสองเรามันเริ่มจากคนสองคน มีกามเทพสองตนละแผลงศรอยู่สองคม ชะตาฟ้าลิขิตนะหรือจะสู้มานะคนเรา อยู่กะฉันและร่วมฝันละให้ชนะความจน อดทนอีกนิดรับพินิจไปติดจ๋าน ปู่จ๋านคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการ ถึงพี่จะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอาย จะรักแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย