เธอ

Cocktailแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เธอ Cocktail ค็อกเทล

อยู่ไกC#maj7ลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นD#ว่าเราใกล้กันและทุกครั้Cm7งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับควาFmมทรงจำ

นึกถึงครั้C#maj7งแรกเราพบกัน..เธอและฉันD#ไม่เคยต้องไกล..ในวันนี้Cm7ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภาFmยในใจ..

กลัวกาC#maj7รที่เราไกลกันกลัวว่าใจD#จะเปลี่ยนฝัน.. ไป..

G# D#/G | Fm D# |
G# D#/G | Fm D# |

G#น.. พรำD#/G.. เปรียบเหมือนครั้FmงฉันพบเธD#แววตC#maj7าของเธอCm7ยังคงติด.. A#m ตรึงในใจไม่ลืD#รัG#ก.. เรD#/Gา.. ยังไม่เก่Fmาลงใช่ไหD#หรือกาลเวลาC#maj7หมุนไปCm7เปลี่ยน..ใจA#mเธอเป็D#นอีกดวG#

เธG# D#/Gอ..                 Fm   เธอยังคิดถึงD#ฉันไหมเมื่อC#maj7สองเรานั้นยังCm7คงห่างไกล A#m   เมื่อเวลาพาเราD#ให้ไกลกันรู้G# D#/G..  บ้างไหม..     Fm   คนไกลยังคงD#หวั่นไหวเมื่อC#maj7เขามองดูภาCm7พเธอทีไร..น้ำA#mตามันยังไหD#ล..ออกมา

Fm D# | C# |Fm D# | D# |

 G#  หยาดน้ำค้างในยามD#/Gเช้า Fm  กับลมหนาวจับใD#สายลมโชยอ่C#maj7อน.. พัดพาความรักCm7ฉันไป A#m   ส่งถึงใจD#เธอทีG#..

** |

 Fm  กาลเวลาอาจทำD#/Gให้ใจ..   คนเราเปลี่ยนผันC#ในวันต้องไกG#ล..   แต่ฉันยังคงมีFmแต่เธอ.. อยู่ในD#/GหัวใจเสC# | D#มอ..

B F#/A# | G#m F# C#/F |D#m C# | B C# |
F# C#/F | D#m C# |B | C# D# |

** |

G# D#/G | Fm D# | ( x2 )

C#maj7มื่อเขามองดูภCm7าพเธอทีไร น้ำA#mตามันยังไหD#ล..