เธอ

  เธอ   Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอ Cocktail ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAILดนตรี: ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัยโปรดิวเซอร์: DANAI THONGSINTHUSAKสังกัดค่าย: genie records

อยู่ไกC#maj7ลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นD#ว่าเราใกล้กันและทุกครั้Cm7งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับควาFmมทรงจำ

นึกถึงครั้C#maj7งแรกเราพบกัน..เธอและฉันD#ไม่เคยต้องไกล..ในวันนี้Cm7ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภาFmยในใจ..

กลัวกาC#maj7รที่เราไกลกันกลัวว่าใจD#จะเปลี่ยนฝัน.. ไป..

G# D#/G | Fm D# |
G# D#/G | Fm D# |

G#น.. พรำD#/G.. เปรียบเหมือนครั้FmงฉันพบเธD#แววตC#maj7าของเธอCm7ยังคงติด.. A#m ตรึงในใจไม่ลืD#รัG#ก.. เรD#/Gา.. ยังไม่เก่Fmาลงใช่ไหD#หรือกาลเวลาC#maj7หมุนไปCm7เปลี่ยน..ใจA#mเธอเป็D#นอีกดวG#

เธG# D#/Gอ..                 Fm   เธอยังคิดถึงD#ฉันไหมเมื่อC#maj7สองเรานั้นยังCm7คงห่างไกล A#m   เมื่อเวลาพาเราD#ให้ไกลกันรู้G# D#/G..  บ้างไหม..     Fm   คนไกลยังคงD#หวั่นไหวเมื่อC#maj7เขามองดูภาCm7พเธอทีไร..น้ำA#mตามันยังไหD#ล..ออกมา

Fm D# | C# |Fm D# | D# |

 G#  หยาดน้ำค้างในยามD#/Gเช้า Fm  กับลมหนาวจับใD#สายลมโชยอ่C#maj7อน.. พัดพาความรักCm7ฉันไป A#m   ส่งถึงใจD#เธอทีG#..

** |

 Fm  กาลเวลาอาจทำD#/Gให้ใจ..   คนเราเปลี่ยนผันC#ในวันต้องไกG#ล..   แต่ฉันยังคงมีFmแต่เธอ.. อยู่ในD#/GหัวใจเสC# | D#มอ..

B F#/A# | G#m F# C#/F |D#m C# | B C# |
F# C#/F | D#m C# |B | C# D# |

** |

G# D#/G | Fm D# | ( x2 )

C#maj7มื่อเขามองดูภCm7าพเธอทีไร น้ำA#mตามันยังไหD#ล..คอร์ดเพลง เธอ โอม คอกเทล COCKTAIL

เนื้อเพลง เธอ Cocktail ค็อกเทลอยู่ไกลจนสุดสายตา ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กัน และทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่น กับความทรงจำ นึกถึงครั้งแรกเราพบกัน เธอและฉันไม่เคยต้องไกล ในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่น อยู่ภายในใจ กลัวการที่เราไกลกัน กลัวว่าใจจะเปลี่ยนฝัน ไป ฝน พรำ เปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอ แววตาของเธอยังคงติด ตรึงในใจไม่ลืม รัก เรา ยังไม่เก่าลงใช่ไหม หรือกาลเวลาหมุนไปเปลี่ยนใจเธอเป็นอีกดวง เธอ เธอยังคิดถึงฉันไหม เมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกล เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน รู้ บ้างไหม คนไกลยังคงหวั่นไหว เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร น้ำตามันยังไหลออกมา หยาดน้ำค้างในยามเช้า กับลมหนาวจับใจ สายลมโชยอ่อน พัดพาความรักฉันไป ส่งถึงใจเธอที กาลเวลาอาจทำให้ใจ คนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกล แต่ฉันยังคงมีแต่เธอ อยู่ในหัวใจเสมอ เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร น้ำตามันยังไหล