หวางไปเสียที

วงกระบือ, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

หวางไปเสียที วงกระบือ

C G | F Am |C G | F G |

แหลงกันตรง ๆC  บอกเลยสักหิดได้Gหม้ายเรากะFใช่คนอื่นไกลที่ไหCแค่บอกให้รู้C  บางทีอาจพอเข้าGใจอิได้Fทำใจให้ถูก หวางไCป..เสียทีG

ดีหวาทำAmหมางเมิน คอยหลEmบหน้ากันสร้างควาFมเย็นชาเกิดขึ้GนในใจCนี่เหอคAmนที่รักกัน  แต่ไม่รู้Emว่าไสทำไมFจึงเปลี่ยนใD7จไปเร็วจริG

ปวดจี๊Cดที่ตรงหัวใGสาวเหFอเธอรู้มั่งหม้GายเธอทำCอกลูกผู้ชาGยน้อยใจเต็Fมที..  Gว่าโผงผาCงไปเลยแค่นได้Gพูดให้หวาFงคาใจเสียทีไม่ต้องทนCกันอยู่พันนี้G ให้เปลือFงใจ.. G

C G | F Am |C G | F |

* | ** |

ก็เธอCไม่อยากให้สน มาแลGมาแคร์ฉันเลยFจริง ๆ แล้วใช่Gหม้ายก็ไสCเจอหน้าทีไรG ต้องเป็นอย่างนี้Fทุกที   Gในเมื่อCไม่รักกันแล้ว ก็เพียGงแค่บอกอย่ามFาอมเคลือบกันอยู่Gอย่างนี้คิดCว่าฉันเป็นคนเบลอ และAmเป็นคนเซ่อเพียFงแค่แหลงมาบอกเลGยไม่รักให้หวางไปเสียที

C G | F C |

หวางไปเสียC G | F Gที..                   หวางไปเสียทีC..