เวรกรรม

ศล อำพัน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เวรกรรม - ศล อำพัน

Dm C | A# F |Gm Am | Dm |

อยากจะลืDmมลืมเธอให้ลง ใจยังคFงไม่ลืมสักทีแทบทุกนาGmที สมอCงมันมีแต่Fเธอ..Aก็หลงรัDmกคนมีเจ้าของ ตกเป็นตัFวสำรองเสมอทำไมหนอเราGmต้องเจอ เจอCแต่ความช้ำDmใจ

หรือว่าฟ้Gmาให้เราCเกิดมาชดใช้Fกรรมชาติก่อนคงทำA#..ไม่ดีCอะไรเอาไF Aว้ไม่ยอมให้เรA#าคู่กัCน..  เรFารักกัAmนไม่ได้Dmไม่ผิดกฎหมGmาย  แต่กลาCยเป็นผิดศีลDmธรรม

คงเป็นเวรกรA#รม..ที่ทำCกันมาชาติFก่อนเวรกรรมเลยย้A#อน..ให้ชดCใช้กันชาDmตินี้เมื่อไหร่กันหนA#อจะหมดเวCหมดกรรFมกันไAmปซะที DmอยากเจอะคนดีGm.. ที่ยังAmไม่มีเจ้าDmของ.. (C)

Dm C | A# F |Gm C | F A |
Dm C | A# F |Gm Am | Dm |

ต่อให้รัDmกเธอมากเท่าไหร่ต้องตัดใจFและยอมหลีกทางต้องปล่อยวาGmง..ให้เธCอนั้นไปได้Fดี..  Aก็เป็นคDmนที่มาทีหลัง ไม่มีวัFนเจอกันช้าไปคงต้องทำGmใจ ไม่มีCวาสนาDm

* | ** | ** |

อกหักทั้งGmปี  ชาตินี้Amถือว่าเวรDmกรรมอกหักทั้งGmปี  ชาตินี้Amถือว่าเวรDmกรรม..