เวียนแฟน

 นิว มาริษา เวียนแฟน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เวียนแฟน นิว มาริษา (ร้องแก้เพลงวิทยาลัยในป่ายาง)
เนื้อร้อง: โอ พาราทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: CapRockสังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0841853266

Bm | Bm |G | G |A | A |Bm | Bm |

รู้ไหBmมว่าลืมใคร  พี่ทำไหEmร ไม่ใช่ไม่โร้ขับรถAตามหาวันละหลายโล.. Bm มันหนักใจตั้งแBmต่หัวเช้า โทรไปกะปิดเครื่องอยากอิเหEmลง อยากเตือน อยากเจอหน้า..คนของใจA.. ทำไหร กะวัง ๆ มั่งหนBm

พบBmสักหิด ก็ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าพอเพื่อนชวEmนไปเที่ยว ไปเลย ไม่ขัดไม่สAน ไม่แคร์ ไม่โร้ว่ายังเป็นแฟนกันเหลยม้Bmาย

ทำเอิGด ทำหรอย ทำAพอได้ว่าเดียวใจDได้เป็นหมF#mาหัวเน่Bmตามเพื่Gอน ลืมแฟนพ่อแม่แหลAงไม่ฟัง หยับหนักหน้D

บ้าBmนไม่ยอมหลบ มานั่งหยบหยบ อยู่ที่ป่าDยางตั้Emงวงกินน้ำท่อมจนหวาง ว่าหนุกหรอยเลยพี่BmไปรBmออยู่หน้าโรงเรียน แต่ว่าไม่ไปเรียนไม่โร้ไปเวียDนหม้อท่อม หม้อ..(อนGาคตวันนี้เลือนลางA เข้าแค่หรางจังแล้G A | Dว)

Bm | Bm |G | G |A | A |Bm | Bm |
Bm | Bm |E | E |A | A |D | A |

** |

คนDข้างหลังคิดหนัก มันท้อแAท้หัวใจGอ่อนโรย อ่อนแอ ไม่สุขสบาA Dมีเพียงความหวังครั้งเดียว ครั้งสุดAท้ายหวังพี่Gคิดได้ ปิดวิทยาลัย..ในป่าAยาง

เลิกกินน้ำท่อGม เลิกเมาเหล้ายAหยุดบ้าผู้หญิDง แล้วสF#mนใจเรียBmอย่าให้ฉากGสุดท้าย ต้องสายไปAได้เสียใจแหลD

ถ้านายล้อมจัGบ อนาคตจบพลัAเสียเบี้ยครัDน ถ้าถูกใF#mส่กุญแจBmมือพ่อแม่Gส่งให้ไปเรียนAหนังสืออย่าให้ภาDพที่พ่อแม่เห็นAนั่นคือ..พี่โถกนายพาไD | Aป..

** |

Gนาคตเรื่องนี้ อย่าให้Aพี่บ่าวคนดี.ติดสาว ติดยา มอมแมม

Bm | Bm |G | G |A | A |Bm | Bm |คอร์ดเพลง เวียนแฟน นิว มาริษา (ร้องแก้เพลงวิทยาลัยในป่ายาง)

เนื้อเพลง เวียนแฟน นิว มาริษา (ร้องแก้เพลงวิทยาลัยในป่ายาง)รู้ไหมว่าลืมใคร พี่ทำไหร ไม่ใช่ไม่โร้ ขับรถตามหาวันละหลายโล มันหนักใจ ตั้งแต่หัวเช้า โทรไปกะปิดเครื่อง อยากอิเหลง อยากเตือน อยากเจอหน้า คนของใจ ทำไหร กะวังๆมั่งหนา พบสักหิด ก็ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ว่าพอเพื่อนชวนไปเที่ยว ไปเลย ไม่ขัด ไม่สน ไม่แคร์ ไม่โร้ว่ายังเป็นแฟนกันเหลยม้าย ทำเอิด ทำหรอย ทำพอได้ ว่าเดียวใจได้เป็นหมาหัวเน่า ตามเพื่อน ลืมแฟน พ่อแม่แหลงไม่ฟัง หยับหนักหน้า บ้านไม่ยอมหลบ มานั่งหยบหยบ อยู่ที่ป่ายาง ตั้งวงกินน้ำท่อมจนหวาง ว่าหนุกหรอยเลยพี่ ไปรออยู่หน้าโรงเรียน แต่ว่าไม่ไปเรียน ไม่โร้ไปเวียนหม้อท่อม หม้อ อนาคตวันนี้เลือนลาง เข้าแค่หรางจังแล้ว คนข้างหลังคิดหนัก มันท้อแท้ หัวใจอ่อนโรย อ่อนแอ ไม่สุขสบาย มีเพียงความหวังครั้งเดียว ครั้งสุดท้าย หวังพี่คิดได้ ปิดวิทยาลัยในป่ายาง เลิกกินน้ำท่อม เลิกเมาเหล้ายา หยุดบ้าผู้หญิง แล้วสนใจเรียน อย่าให้ฉากสุดท้าย ต้องสายไป ได้เสียใจแหละ ถ้านายล้อมจับ อนาคตจบพลัน เสียเบี้ยครัน ถ้าถูกใส่กุญแจมือ พ่อแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือ อย่าให้ภาพที่พ่อแม่เห็นนั่นคือ พี่โถกนายพาไป อนาคตเรื่องนี้ อย่าให้พี่บ่าวคนดี ติดสาว ติดยา มอมแมม