วิทยาลัยในป่ายาง (คณะยรรศาสตร์)

วิทยาลัยในป่ายาง, วุฒิ ป่าบอน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

วิทยาลัยในป่ายาง (คณะยรรศาสตร์) - วุฒิ ป่าบอน

F#m | F#m |D | D |E | E |F#m | F#m |

ไม่สF#mนใจใคร.. อยู่ในวัBmยกำลังเติบโตยิ่งแหลEงก็ยิ่งพาโล.. ยิ่งหนักหF#mน้าตื่F#mนเช้ามาก็โทรหาเพื่Bmอนพ่อแหBmลงแม่เตือนก็ชักสีหน้าไม่พอEใจ ไอ้ไหรของตัวหนักหนาชาติน่F#mารำคาญ

พ่F#mอแม่แหลงหิดทาเป็นฉุนเฉียวเพื่อนแหBmลงนิดเดียว ได้เพไม่ขัดใคEรหน้าไหนไม่สน กูจัด กูสF#m

ทำDโชว์พาวเป็นพี่หลวEงพอได้ว่าหนุกหรอAย บายใจE กับโหม่เF#mพื่อนคำที่Dพ่อแหลงแม่เตืEอน ไม่สน ไม่ฟัA

บ้าF#mนก็ไม่หลบ นั่งให้ยุงขบ..อยู่ที่ป่าAยางตั้Bmงวงกินน้าท่อมจนหวาง หนุกหนานปาร์ตี้F#mพ่F#mอแม่ส่งให้เรียน แต่ลูกบ่าวมันเกรียนมั่วสุAม บ้าหุม บ้า..Dนาคตพอมี แต่Eลูกบ่าวคนดีติดสาDว ติดยEา..มอมแมAม..  E

F#m | F#m |D | D |E | E |F#m | F#m |
F#m | F#m |Bm | Bm |E | E |A | E |

** |

 A พ่อแม่ทางานหนัก เสียEให้เรียน D หวังแค่เพียงวันหน้าลูกนั้นEสบาย A แต่ความหวังกลับพัง ไม่เป็Eนอย่างที่ตั้งใจ  เมื่อลูกชาDยไปเปิดวิทยาลัยในป่าEยาง

ว่าต้มน้าท่อDม เมาเหล้ายEบ้าผู้หญิAง ไม่EสนใจF#mฉากสุดท้าDย คิดได้ก็ตอEนสายไป เจ็บใจAแท้นายล้อมจัDบ เสียหลักก็เพราEะยรรวิ่งไม่ทัAน ถูกใEส่กุญแF#mจมือพ่อแDม่ส่งให้ไปเรียEนหนังสือแต่ภาDพที่พ่อแม่เห็Eนก็คือ.. ลูกนั่งบนรถAทุกไฟ

** |

Dนาคตพอมี แต่Eลูกบ่าวคนดี..ติดสาว ติดยา..มอมแมม..

F#m | F#m |D | D |E | E |F#m | F#m |