วันหมดอายุ

 Getsunova  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วันหมดอายุ Getsunova เก็ตสึโนวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: Getsunova, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | C#m |D | Dm |

 A จากวันนั้นที่เธอจากไC#m  ภายในใจก็กลับอ้างว้าD  หมดกำลัง หมดพลัDmง จะกลับมาลุกยืนอีกครั้ง

 A ได้แต่คอยเฝ้ารอเวลC#m  ปฎิทินเปลี่ยนไปช้า ๆD  ผ่านเป็นวัน ผ่านเป็นเดืDmอน  แต่ใจยังเตือนว่าไม่มีเธอ

 Bm  เพราะว่าความรู้C#mสึก   ของฉันนั้นยังคงDรู้สึก   ความคิดถึEงไม่จากลา..ตามเวลBm   ยังคงเป็นเหมือC#mนเก่า   ยังรออยู่ที่เดิมDอย่างเก่า ไม่หายไDm

เมื่อไหร่จะถึงAวันหมดอายุ..ของควาC#mมคิดถึงเมื่อไหร่จะถึงDวันที่เธอนั้น..จะคืDmนหวนมามีจริงใช่มั้Aยวันหมดอายุ ที่ฉัC#mนค้นหาหรือฉัBmนต้องทนต่อไปอย่างD Dmนี้..          ตลอดกาล

A | Dm |

 A อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไC#m  จากกันแล้วมีความสุขไหD  อยากจะรู้ อยากจะเห็Dm  เธอเป็นไงเมื่อเราห่างไกล

* | ** | *** |

Bm | C#m |D | E |

ฉันยังคงรู้Bmสึกอย่างเดิมและคิดถึC#mงมากกว่าเดิมอยู่ทุกนาDทีที่ยัง คงหายใDm

*** | *** |คอร์ดเพลง วันหมดอายุ Getsunova เก็ตสึโนวา

เนื้อเพลง วันหมดอายุ Getsunova เก็ตสึโนวาจากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับอ้างว้าง หมดกำลัง หมดพลัง จะกลับมาลุกยืนอีกครั้ง ได้แต่คอยเฝ้ารอเวลา ปฎิทินเปลี่ยนไปช้าๆผ่านเป็นวัน ผ่านเป็นเดือน แต่ใจยังเตือนว่าไม่มีเธอ เพราะว่าความรู้สึก ของฉันนั้นยังคงรู้สึก ความคิดถึงไม่จากลาตามเวลา ยังคงเป็นเหมือนเก่า ยังรออยู่ที่เดิมอย่างเก่า ไม่หายไป เมื่อไหร่จะถึงวันหมดอายุของความคิดถึง เมื่อไหร่จะถึงวันที่เธอนั้นจะคืนหวนมา มีจริงใช่มั้ยวันหมดอายุ ที่ฉันค้นหา หรือฉันต้องทนต่อไปอย่างนี้ ตลอดกาล อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร จากกันแล้วมีความสุขไหม อยากจะรู้ อยากจะเห็น เธอเป็นไงเมื่อเราห่างไกล ฉันยังคงรู้สึกอย่างเดิม และคิดถึงมากกว่าเดิม อยู่ทุกนาทีที่ยัง คงหายใจ