ยากัญชา

 จ๊อบ ทูดู  เพื่อชีวิต  เร็กเก้/สกา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยากัญชา จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บรรจบ พลอินทร์

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

GreF#men PartyAFor you and mEe and everryone noF#mwNo F#mmore election souAndWe got to be proEund mariuenaF#mLegal A mariuEena  F#mlegal A mariuEena  F#m

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

ธรรมชาF#mติเราต้องศึกษAอยู่เลอยู่ป่Eา บนดอยบนควF#mไม่มีF#mแสงสียียวAน ทำไร่ทำสEวนไปตามประสF#m

ใส่F#mเสื้อผ้าชุดเดีAยว  กิEนข้าววันละมื้F#mไม่มีF#mไอทีก็ไม่ปรืAอ  ฮือฮืEอเรามีสมุนไพF#m

งานหนัF#mก ทนพักไม่ไหAกินกระท่อมหนึ่งใบE ให้พอมีแรF#mไม่มีลิโF#mพ เอ็มร้อย กระทิงแดAอย่ามากลั่นแกEล้ง ตัดกระท่อมเราไF#mไม่มีพารF#mา ซาร่า ทิฟฟี่Aมีแต่กัญชาอย่างดีE ที่เป็นพันธุ์ไทF#mรักษามะเร็F#mง หลายโรคช่วยได้ALegalE mariuenF#ma

กัญF#mชา กัญAชา กัญชEาคือยาสมุนไพF#mคิF#mด วิเคราะห์ แยกแยAะ  ขี้ยาEก็คือหมอยF#mค.ว.F#mย นักการเมืองขี้ข้Aปลดล็อคกัญชEา ประเทศไทยเจริF#m

* |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

** | *** | * |

F#m | A B |F#m | A B | ( x4 ) | F#m |คอร์ดเพลง ยากัญชา จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ

เนื้อเพลง ยากัญชา จ๊อบทูดู JOB2DO จ๊อบ บรรจบGreen Party For you and me and everryone now No more election sound We got to be pround mariuena Legal mariuena legal mariuena ธรรมชาติเราต้องศึกษา อยู่เลอยู่ป่า บนดอยบนควน ไม่มีแสงสียียวน ทำไร่ทำสวนไปตามประสา ใส่เสื้อผ้าชุดเดียว กินข้าววันละมื้อ ไม่มีไอทีก็ไม่ปรือ ฮือฮือเรามีสมุนไพร งานหนัก ทนพักไม่ไหว กินกระท่อมหนึ่งใบ ให้พอมีแรง ไม่มีลิโพ เอ็มร้อย กระทิงแดง อย่ามากลั่นแกล้ง ตัดกระท่อมเราไป ไม่มีพารา ซาร่า ทิฟฟี่ มีแต่กัญชาอย่างดี ที่เป็นพันธุ์ไทย รักษามะเร็ง หลายโรคช่วยได้ Legal mariuena กัญชา กัญชา กัญชาคือยาสมุนไพร คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ขี้ยาก็คือหมอยา ควย นักการเมืองขี้ข้า ปลดล็อคกัญชา ประเทศไทยเจริญ