ยากัญชา

จ๊อบ บรรจบ, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ยากัญชา - จ๊อบ บรรจบ (JOB 2 DO)

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

GreF#men PartyAFor you and mEe and everryone noF#mwNo F#mmore election souAndWe got to be proEund mariuenaF#mLegal A mariuEena  F#mlegal A mariuEena  F#m

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

ธรรมชาF#mติเราต้องศึกษAอยู่เลอยู่ป่Eา บนดอยบนควF#mไม่มีF#mแสงสียียวAน ทำไร่ทำสEวนไปตามประสF#m

ใส่F#mเสื้อผ้าชุดเดีAยว  กิEนข้าววันละมื้F#mไม่มีF#mไอทีก็ไม่ปรืAอ  ฮือฮืEอเรามีสมุนไพF#m

งานหนัF#mก ทนพักไม่ไหAกินกระท่อมหนึ่งใบE ให้พอมีแรF#mไม่มีลิโF#mพ เอ็มร้อย กระทิงแดAอย่ามากลั่นแกEล้ง ตัดกระท่อมเราไF#mไม่มีพารF#mา ซาร่า ทิฟฟี่Aมีแต่กัญชาอย่างดีE ที่เป็นพันธุ์ไทF#mรักษามะเร็F#mง หลายโรคช่วยได้ALegalE mariuenF#ma

กัญF#mชา กัญAชา กัญชEาคือยาสมุนไพF#mคิF#mด วิเคราะห์ แยกแยAะ  ขี้ยาEก็คือหมอยF#mค.ว.F#mย นักการเมืองขี้ข้Aปลดล็อคกัญชEา ประเทศไทยเจริF#m

* |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

F#m | A B |F#m | A B |
F#m | A B |F#m | A B |

** | *** | * |

F#m | A B |F#m | A B | ( x4 ) | F#m |