ให้เคอรี่มาส่งได้บ่

  เบลล์ นิภาดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0868600272

เป็นตาฮัGmกปานนี่ ไห้เคอรี่D#มาส่งได้บ่สั่งซื้อไสหนA#อ.. ยี่ห้ออิหยัDง..

Gm | D# |A# | D | D |

ปกติGmกะเป็นคนเงียบ ๆนั่งพับเพียD#บคือผ้าพับไว้เป็นสาวสไตA#ล์.. กุลสตFรี..แต่มื่อนี่Gmอดใจบ่อยู่ได้มาเห็D#นผู้บ่าวรูปหล่อคือคักแท้หนA#อ.. ติดต่อไห้เเหFน่..

กามเทCmพยิงลูกศร..ปักลDmงกลางใจสิเฮ็ดจั่งใด๋D#.. ห้ามไว้กะบ่F | Fอยู่..

เป็นตาฮัGmกปานนี่ ไห้เคอรี่D#มาส่งได้บ่สั่งซื้อไสหนA#อ.. ยี่ห้ออิหยัDง..เป็นตาซัGmงเอาฮ้าย ผู้สาวหลาD#ยหนูกะบ่หวั่นมาแลกเฟสไลน์กัA#น.. สิฟ้าวทำคะแนFน..

อยากมีแGmฟนคืออ้ายเว้าแบบบ่อาD#ยคนนี้หนูมักขอเอิ้นที่รัA#ก.. ได้บ่D..ใจมันเต้Gmนบ่เป็นจังหวะยามสบตาD#กับอ้ายคนหล่อคนนี้หนูขA#อ.. คนนี้หนูF | Fมัก..(อยากได๊ อยากได้)

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

* | ** | ** |

Gm | D# | A# | F | ( x2 ) | Gm |คอร์ดเพลง ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ เบลล์ นิภาดาเป็นตาฮักปานนี่ ไห้เคอรี่มาส่งได้บ่ สั่งซื้อไสหนอ ยี่ห้ออิหยัง ปกติกะเป็นคนเงียบๆนั่งพับเพียบคือผ้าพับไว้ เป็นสาวสไตล์ กุลสตรี แต่มื่อนี่อดใจบ่อยู่ ได้มาเห็นผู้บ่าวรูปหล่อ คือคักแท้หนอ ติดต่อไห้เเหน่ กามเทพยิงลูกศรปักลงกลางใจ สิเฮ็ดจั่งใด๋ ห้ามไว้กะบ่อยู่ เป็นตาฮักปานนี่ ไห้เคอรี่มาส่งได้บ่ สั่งซื้อไสหนอ ยี่ห้ออิหยัง เป็นตาซังเอาฮ้าย ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น มาแลกเฟสไลน์กัน สิฟ้าวทำคะแนน อยากมีแฟนคืออ้าย เว้าแบบบ่อายคนนี้หนูมัก ขอเอิ้นที่รัก ได้บ่ ใจมันเต้นบ่เป็นจังหวะ ยามสบตากับอ้ายคนหล่อ คนนี้หนูขอ คนนี้หนูมัก อยากได๊ อยากได้