ให้เคอรี่มาส่งได้บ่

 เบลล์ นิภาดา  ให้เคอรี่มาส่งได้บ่  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ - เบลล์ นิภาดา

เป็นตาฮัGmกปานนี่ ไห้เคอรี่D#มาส่งได้บ่สั่งซื้อไสหนA#อ.. ยี่ห้ออิหยัDง..

Gm | D# |A# | D | D |

ปกติGmกะเป็นคนเงียบ ๆนั่งพับเพียD#บคือผ้าพับไว้เป็นสาวสไตA#ล์.. กุลสตFรี..แต่มื่อนี่Gmอดใจบ่อยู่ได้มาเห็D#นผู้บ่าวรูปหล่อคือคักแท้หนA#อ.. ติดต่อไห้เเหFน่..

กามเทCmพยิงลูกศร..ปักลDmงกลางใจสิเฮ็ดจั่งใด๋D#.. ห้ามไว้กะบ่F | Fอยู่..

เป็นตาฮัGmกปานนี่ ไห้เคอรี่D#มาส่งได้บ่สั่งซื้อไสหนA#อ.. ยี่ห้ออิหยัDง..เป็นตาซัGmงเอาฮ้าย ผู้สาวหลาD#ยหนูกะบ่หวั่นมาแลกเฟสไลน์กัA#น.. สิฟ้าวทำคะแนFน..

อยากมีแGmฟนคืออ้ายเว้าแบบบ่อาD#ยคนนี้หนูมักขอเอิ้นที่รัA#ก.. ได้บ่D..ใจมันเต้Gmนบ่เป็นจังหวะยามสบตาD#กับอ้ายคนหล่อคนนี้หนูขA#อ.. คนนี้หนูF | Fมัก..(อยากได๊ อยากได้)

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

* | ** | ** |

Gm | D# | A# | F | ( x2 ) | Gm |