แย้ตื่นเสียม

เบลล์ นิภาดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แย้ตื่นเสียม - เบลล์ นิภาดา

C | Em |Dm G | C |

น้องกะว่าCน้องฮักคนบ่เต็มบาทปานใด๋น้องกะว่าEmน้องฮักคนที่โลกควรลืมไว้น้องกะว่Dmาน้องฮักคนที่สาวเบ๋ปากใส่จั่งบ่ต้องยาFดผู้ใด๋ให้มันGยาก

น้องบ่คิดCว่าอ้ายสิลืมเรื่องยากเกิดใหม่น้องบ่คิดEmว่าอ้ายสิมาเจ้าชู้หลายใจน้องบ่คิดDmว่าอ้ายสิป๋าสิถิ่มกันได้จั่งแม่FนเหนือความคาดหมGายอ้ายกะดายCเนาะ..

คั้นสิให้เว้Dmาคัก ๆ อ้ายผู้น่าฮัAmกของน้องอ้ายบ่Fฮู้จักเจ้าของ..แน่สั่นGบ้อ

อ้ายผู้หน้าแย้Cตื่นเสียมอ้ายผู้บ่เจียEmมบอดี้อ้ายผู้ฝาแฝFดกุดจี่ อ้ายหล่อบ่มีGไผท่อน้องกะว่าน้อCงคัดคัก ฮักคนบ่เป็Emนตาพ้อเกิFดอีกจักร้อยเทื่อกะจักสิมีบ่Gน้อ.. Gคนหล่อคือแย้ตื่นCเสียม

 F เขาสิฮักอ้ายบ่..C  หน้าขาวคอแหล่ซุมนั่น F น้องนี้ฮักเบิดขี้เบิดยันF  อ้ายกะบ่ฮักกันGน้อ

* | ** |