ย้ายที่จากใจ

 นายโยธิน สะแบงบิน  ย้ายที่จากใจ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ย้ายที่จากใจ นายโยธิน สะแบงบิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: นายโยธิน สะแบงบินเรียบเรียง: ภาคิน DL Studioโปรดิวเซอร์: เปรม สะแบงบินสังกัดค่าย: สะแบงบิน สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0821084538

E | Emaj7 |C#m | A |

E | Emaj7 |A | B | B |

 E วันนี้ไม่มีBเธอแล้ว..   C#m   ที่เคียงข้างกัB  วันนี้Aมีเพียงแค่ตัวG#mฉัน..   F#m     กับความเดียวดาB

แต่ภาEพทรงจำที่เคยBรัก..        C#m   มันยังไม่จางBหายจำได้Aเสมอ แม้คG#mนข้างกาย.. วันนี้F#mเธอไปจากกัB

เพราะฉัC#mนยังคงไม่ลืมที่เคยรักกัG#mและฉัAนก็ยังไม่ลืมที่เคยผูกพัB

ทุกสิ่งไม่ได้หายไปไหAน..แค่ย้ายจากใจไปอG#mยู่ในความทรงจำC#mภาพเดิม F#mๆ มันยังคอยย้ำB..ให้ฉันต้องเหงาEใจทุกอย่างอยู่ในนี้เสมAอ..แค่ไม่มีเธอ แค่มัG#mนไม่ได้ตามเธอไปC#mแต่ฉันAก็รู้และเข้าใจ(ว่าฉันBควรทำอย่างไร แม้วันนี้ไม่Eมีเธอ)

A | G#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |A | B | B |

** | ** |

แต่ฉันAก็รู้และเข้าใจว่าฉันBควรทำอย่างไร.. แม้วันนี้ไม่มีเธอ

A | Am | E |คอร์ดเพลง ย้ายที่จากใจ นายโยธิน สะแบงบิน

เนื้อเพลง ย้ายที่จากใจ นายโยธิน สะแบงบินวันนี้ไม่มีเธอแล้ว ที่เคียงข้างกัน วันนี้มีเพียงแค่ตัวฉัน กับความเดียวดาย แต่ภาพทรงจำที่เคยรัก มันยังไม่จางหาย จำได้เสมอ แม้คนข้างกาย วันนี้เธอไปจากกัน เพราะฉันยังคงไม่ลืมที่เคยรักกัน และฉันก็ยังไม่ลืมที่เคยผูกพัน ทุกสิ่งไม่ได้หายไปไหน แค่ย้ายจากใจไปอยู่ในความทรงจำ ภาพเดิมๆมันยังคอยย้ำให้ฉันต้องเหงาใจ ทุกอย่างอยู่ในนี้เสมอ แค่ไม่มีเธอ แค่มันไม่ได้ตามเธอไป แต่ฉันก็รู้และเข้าใจ ว่าฉันควรทำอย่างไร แม้วันนี้ไม่มีเธอ แต่ฉันก็รู้และเข้าใจ ว่าฉันควรทำอย่างไร แม้วันนี้ไม่มีเธอ