ย้ายที่จากใจ

นายโยธิน สะแบงบิน, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ย้ายที่จากใจ - นายโยธิน สะแบงบิน

E | Emaj7 |C#m | A |

E | Emaj7 |A | B | B |

 E วันนี้ไม่มีBเธอแล้ว..   C#m   ที่เคียงข้างกัB  วันนี้Aมีเพียงแค่ตัวG#mฉัน..   F#m     กับความเดียวดาB

แต่ภาEพทรงจำที่เคยBรัก..        C#m   มันยังไม่จางBหายจำได้Aเสมอ แม้คG#mนข้างกาย.. วันนี้F#mเธอไปจากกัB

เพราะฉัC#mนยังคงไม่ลืมที่เคยรักกัG#mและฉัAนก็ยังไม่ลืมที่เคยผูกพัB

ทุกสิ่งไม่ได้หายไปไหAน..แค่ย้ายจากใจไปอG#mยู่ในความทรงจำC#mภาพเดิม F#mๆ มันยังคอยย้ำB..ให้ฉันต้องเหงาEใจทุกอย่างอยู่ในนี้เสมAอ..แค่ไม่มีเธอ แค่มัG#mนไม่ได้ตามเธอไปC#mแต่ฉันAก็รู้และเข้าใจ(ว่าฉันBควรทำอย่างไร แม้วันนี้ไม่Eมีเธอ)

A | G#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |A | B | B |

** | ** |

แต่ฉันAก็รู้และเข้าใจว่าฉันBควรทำอย่างไร.. แม้วันนี้ไม่มีเธอ

A | Am | E |