ยิ่งคิด...ยิ่งคิดถึง

 พลพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิ่งคิด ยิ่งคิดถึง พลพล
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรเรียบเรียง: Klear, วิทวัส เหมือนชอบดนตรี: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรสังกัดค่าย: genie records

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

 C# เราก็โทรคุG#ย..       A#m   กันทุกวัF# C# ถ้าอยากมองเห็G#นหน้ากัน ก็แค่คอF# C# พิมพ์ไม่กี่ครั้G#ง..       A#m    เธอก็ตอF# C# เราห่างแต่เหมือG#นไม่ไกลซักเท่าไรF#

 F# แต่ยิ่งได้คุG#ยทำไมยิ่งเหงาC# G#/C A#m G#ใจ F# มันไม่เหมืG#อนตอนเธออยู่ข้างC# G#/C A#m G#กาย F# ยิ่งพูดคุG#ย จ้องมองเธอเท่าC# F7 A#mไร  ยิ่งอยากจะไC#7ด้กุมมืD#mอ ได้กอดเธอไว้G#

ก็ฉันยังคิดถึงC#เธอ    G#ก็ฉันยังคิดถึA#mง..เธF#ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึC#ง..    G# ก็ฉันยังคิดถึA#mง..เธF#อ..

C# | G# |A#m | F# |

 C# เส้นทางความฝัG#น..        A#m   ต้องก้าวไF# C# อาจมีบางครั้G#งที่เราต้องห่างไกF# C# ถึงตัวของฉัG#น..        A#m   อยู่ที่ใF# C# หัวใจวางไว้G#ที่เธอไม่เปลี่ยนแปF#ลง

* | ** |

อยากไปอยู่ตรงC#นั้น      G#  ที่ฉันได้เคียงข้าA#mงเธอ   F#เมื่อไหร่จะได้C#พบ..     G#  เมื่อไหร่จะได้A#mเจอ    F#ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึงเธอ..

ฉันคิC#ด..คิดถึงG#เธอ.. อยู่ตรA#mงนี้      F#ฉันรัC#ก.. ฉันรักG#เธอ.. อยู่ตรA#mงนี้      F#ฉันรอC#.. ฉันคอG#ยเธอเสมA#mอ         F#ฉันรอC#.. ฉันคอG#ยวันที่เธอกลับมA#mา         F#ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึงC#เธอ..คอร์ดเพลง ยิ่งคิดยิ่งคิดถึง พลพล

เนื้อเพลง ยิ่งคิด...ยิ่งคิดถึง พลพลเราก็โทรคุย กันทุกวัน ถ้าอยากมองเห็นหน้ากัน ก็แค่คอล พิมพ์ไม่กี่ครั้ง เธอก็ตอบ เราห่างแต่เหมือนไม่ไกลซักเท่าไร แต่ยิ่งได้คุยทำไมยิ่งเหงาใจ มันไม่เหมือนตอนเธออยู่ข้างกาย ยิ่งพูดคุย จ้องมองเธอเท่าไร ยิ่งอยากจะได้กุมมือ ได้กอดเธอไว้ ก็ฉันยังคิดถึงเธอ ก็ฉันยังคิดถึงเธอ ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึง ก็ฉันยังคิดถึงเธอ เส้นทางความฝัน ต้องก้าวไป อาจมีบางครั้งที่เราต้องห่างไกล ถึงตัวของฉัน อยู่ที่ใด หัวใจวางไว้ที่เธอไม่เปลี่ยนแปลง อยากไปอยู่ตรงนั้น ที่ฉันได้เคียงข้างเธอ เมื่อไหร่จะได้พบ เมื่อไหร่จะได้เจอ ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึงเธอ ฉันคิดคิดถึงเธอ อยู่ตรงนี้ ฉันรัก ฉันรักเธอ อยู่ตรงนี้ ฉันรอ ฉันคอยเธอเสมอ ฉันรอ ฉันคอยวันที่เธอกลับมา ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึงเธอ