ยิ่งคิด...ยิ่งคิดถึง

พลพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยิ่งคิด...ยิ่งคิดถึง - พลพล

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

 C# เราก็โทรคุG#ย..       A#m   กันทุกวัF# C# ถ้าอยากมองเห็G#นหน้ากัน ก็แค่คอF# C# พิมพ์ไม่กี่ครั้G#ง..       A#m    เธอก็ตอF# C# เราห่างแต่เหมือG#นไม่ไกลซักเท่าไรF#

 F# แต่ยิ่งได้คุG#ยทำไมยิ่งเหงาC# G#/C A#m G#ใจ F# มันไม่เหมืG#อนตอนเธออยู่ข้างC# G#/C A#m G#กาย F# ยิ่งพูดคุG#ย จ้องมองเธอเท่าC# F7 A#mไร  ยิ่งอยากจะไC#7ด้กุมมืD#mอ ได้กอดเธอไว้G#

ก็ฉันยังคิดถึงC#เธอ    G#ก็ฉันยังคิดถึA#mง..เธF#ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึC#ง..    G# ก็ฉันยังคิดถึA#mง..เธF#อ..

C# | G# |A#m | F# |

 C# เส้นทางความฝัG#น..        A#m   ต้องก้าวไF# C# อาจมีบางครั้G#งที่เราต้องห่างไกF# C# ถึงตัวของฉัG#น..        A#m   อยู่ที่ใF# C# หัวใจวางไว้G#ที่เธอไม่เปลี่ยนแปF#ลง

* | ** |

อยากไปอยู่ตรงC#นั้น      G#  ที่ฉันได้เคียงข้าA#mงเธอ   F#เมื่อไหร่จะได้C#พบ..     G#  เมื่อไหร่จะได้A#mเจอ    F#ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึงเธอ..

ฉันคิC#ด..คิดถึงG#เธอ.. อยู่ตรA#mงนี้      F#ฉันรัC#ก.. ฉันรักG#เธอ.. อยู่ตรA#mงนี้      F#ฉันรอC#.. ฉันคอG#ยเธอเสมA#mอ         F#ฉันรอC#.. ฉันคอG#ยวันที่เธอกลับมA#mา         F#ยิ่งคิด ยิ่งคิงถึงC#เธอ..