อเวนเจอร์ในใจน้อง

 ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อเวนเจอร์ในใจน้อง ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง/ดนตรี: ดรีม ภูไทเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

E | E |E | E |

E | C#m |A | B |
E | C#m |A B | E | B |

ถึงบ่แม่EนกัปตันอเมริกC#mแต่อ้ายกะฮักAเจ้าหลายกว่าไผBถึงบ่แม่Eนยักษ์เขียวโตใหC#mญ่แต่หัวใจAกะคักกว่าไอรอนแมBถึงบ่แม่Eนซุปเปอร์ฮีโC#mร่แต่อ้ายอยาAกจีบโตมาเป็นBแฟนสเป๊กEอ้ายหลาย เว้าแบบC#mแปน ๆมาควงแขF#mน มาเป็BนแฟนEกัน..   E

ขอไอดีไลAน์ได้บ่ผู้สาวชื่อเฟซของเจ้G#mาชื่อว่าจั่งใด๋รับแชทอ้ายแหAน่ เดี๋ยวสิทักไป.. Bถ้าพร้อมเปิF#m | F#mดใจ..อ้ายสิหย่างเข้าไปหB | Bา..

สิฮักเจ้Aา จนผักกะเดาสิเซาขมEสิฮักจนน้ำอัดลAม..เพิ่นบ่เฮ็ดมาขาEสิดูแลเจ้C#mาจนแก่เฒ่าเป็นตายาG#mสิให้เป็นเจ้านาAยตลอดชีวิตเลยเด้Bสิคุ้มครองเจ้Aาคักกว่าคนขายประกัEการบินไทยกะบ่ปาF#mน  ที่อ้ายฮักEเธอถ้าโอเF#mค สิชวนเจ้าไปดินเนC#mอร์ว่าตั้งแF#mต่ ให้มาาแต่เว็นเด้C#mถึงอ้ายบ่แม่นทีมอเวนเจอB | Bร์..กะฮักเธอสุดหัวใจE

A | E |F#m | E |A | E |F#m B | E |

* | ** | *** |

A | E |F#m | E |A | E |F#m B | E |คอร์ดเพลง อเวนเจอร์ในใจน้อง ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง อเวนเจอร์ในใจน้อง ลำเพลิน วงศกรถึงบ่แม่นกัปตันอเมริกา แต่อ้ายกะฮักเจ้าหลายกว่าไผ ถึงบ่แม่นยักษ์เขียวโตใหญ่ แต่หัวใจกะคักกว่าไอรอนแมน ถึงบ่แม่นซุปเปอร์ฮีโร่ แต่อ้ายอยากจีบโตมาเป็นแฟน สเป๊กอ้ายหลาย เว้าแบบแปนๆมาควงแขน มาเป็นแฟนกัน ขอไอดีไลน์ได้บ่ผู้สาว ชื่อเฟซของเจ้าชื่อว่าจั่งใด๋ รับแชทอ้ายแหน่ เดี๋ยวสิทักไป ถ้าพร้อมเปิดใจ อ้ายสิหย่างเข้าไปหา สิฮักเจ้า จนผักกะเดาสิเซาขม สิฮักจนน้ำอัดลมเพิ่นบ่เฮ็ดมาขาย สิดูแลเจ้าจนแก่เฒ่าเป็นตายาย สิให้เป็นเจ้านายตลอดชีวิตเลยเด้อ สิคุ้มครองเจ้าคักกว่าคนขายประกัน การบินไทยกะบ่ปาน ที่อ้ายฮักเธอ ถ้าโอเค สิชวนเจ้าไปดินเนอร์ ว่าตั้งแต่ ให้มาาแต่เว็นเด้อ ถึงอ้ายบ่แม่นทีมอเวนเจอร์ กะฮักเธอสุดหัวใจ