บ่ได้ย่าน

 ศาล สานศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ. นริศ อรัญรุตม์ดนตรี: อ. สมพร รัตนไพรโปรดิวเซอร์: นุ ภานุวัฒน์ติดต่องานแสดง: 0859260444

F G | Em Am |F G | C G |

ก็แค่คำCที่เจ้าบอกลา  อ้ายบ่ว่Emา บ่เคืองอันได๋หากว่าใจF.. อยากไปGอิหลีอย่ากังวลCว่าอ้ายสิขวาง  หากว่านาEmงเจอทางที่ดีอ้ายคนนี้F.. พร้อมสิจากGไป

แค่กังวAmลว่าคนที่มEmา.. ใช้วาจAmามาลวงหลอกใEmอยากให้เจ้Fาทบทวนเบิ่งใหม่.. ได้บ่นาGง..

บ่ได้ย่าFน หากน้องถิ่มอ้าGแต่ย่านคนใหEmม่เฮ้ดน้ำตาAmพังแค่อยากเว้Fาให้เจ้าระวัGง  บ่ได้หวังCสิ่งใดบ่ต้องย่าFนว่าอ้ายสิขวGางแต่ย่านใจนาEmงเจอคำว่าเสียAmใจอ้ายแค่ห่วFงคนที่อ้ายฮักหลGายย่านเจอฮักCบ่ดี..G

บ่ต้องเชื่Cอคำอ้ายกะได้  หากมั่นใจEmคนใหม่อิหลีอ้ายคนนี้F.. พร้อมสิจาGกไป

* | ** | *** |

F Fm | C |E | Am |
F G | Em Am | F G | C G |

* | ** | *** |

บ่ต้องย่าFนว่าอ้ายสิขวGางแต่ย่านใจนาEmงเจอคำว่าเสียAmใจอ้ายแค่ห่วFงคนที่อ้ายฮักหลGายย่านเจอฮักCบ่ดี..G

อ้ายแค่ห่วFงคนที่อ้ายฮักหลGาย F Fm           ย่านเจอฮักCบ่ดี...คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน ศาล สานศิลป์

เนื้อเพลง บ่ได้ย่าน ศาล สานศิลป์ก็แค่คำที่เจ้าบอกลา อ้ายบ่ว่า บ่เคืองอันได๋ หากว่าใจ อยากไปอิหลี อย่ากังวลว่าอ้ายสิขวาง หากว่านางเจอทางที่ดี อ้ายคนนี้ พร้อมสิจากไป แค่กังวลว่าคนที่มา ใช้วาจามาลวงหลอกใจ อยากให้เจ้าทบทวนเบิ่งใหม่ ได้บ่นาง บ่ได้ย่าน หากน้องถิ่มอ้าย แต่ย่านคนใหม่เฮ้ดน้ำตาพัง แค่อยากเว้าให้เจ้าระวัง บ่ได้หวังสิ่งใด บ่ต้องย่านว่าอ้ายสิขวาง แต่ย่านใจนางเจอคำว่าเสียใจ อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี บ่ต้องเชื่อคำอ้ายกะได้ หากมั่นใจคนใหม่อิหลี อ้ายคนนี้ พร้อมสิจากไป บ่ต้องย่านว่าอ้ายสิขวาง แต่ย่านใจนางเจอคำว่าเสียใจ อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี