บ่ได้ย่าน

แจ๊ค จักรเพชร ลมหัวกุด, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่ได้ย่าน - แจ๊ค จักรเพชร ลมหัวกุด

F G | Em Am |F G | C G |

ก็แค่คำCที่เจ้าบอกลา  อ้ายบ่ว่Emา บ่เคืองอันได๋หากว่าใจF.. อยากไปGอิหลีอย่ากังวลCว่าอ้ายสิขวาง  หากว่านาEmงเจอทางที่ดีอ้ายคนนี้F.. พร้อมสิจากGไป

แค่กังวAmลว่าคนที่มEmา.. ใช้วาจAmามาลวงหลอกใEmอยากให้เจ้Fาทบทวนเบิ่งใหม่.. ได้บ่หนGา..

บ่ได้ย่าFน หากน้องถิ่มอ้าGแต่ย่านคนใหEmม่เฮ้ดน้ำตาAmพังแค่อยากเว้Fาให้เจ้าระวัGง  บ่ได้หวังCสิ่งใดบ่ต้องย่าFนว่าอ้ายสิขวGางแต่ย่านใจนาEmงเจอคำว่าเสียAmใจอ้ายแค่ห่วFงคนที่อ้ายฮักหลGายย่านเจอฮักCบ่ดี..G

บ่ต้องเชื่Cอคำอ้ายกะได้  หากมั่นใจEmคนใหม่อิหลีอ้ายคนนี้F.. พร้อมสิจาGกไป

* | ** | *** |

F Fm | C |E | Am |
F G | Em Am | F G | C G |

* | ** | *** |

บ่ต้องย่าFนว่าอ้ายสิขวGางแต่ย่านใจนาEmงเจอคำว่าเสียAmใจอ้ายแค่ห่วFงคนที่อ้ายฮักหลGายย่านเจอฮักCบ่ดี..G

อ้ายแค่ห่วFงคนที่อ้ายฮักหลG | Gายย่านเจอฮักบ่ดี...

F Fm | C |