สาวเทคนิค

 ฌา-มา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวเทคนิค ฌามา
ทำนอง/เรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีเนื้อร้อง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีสังกัดค่าย: อาร์สยาม

B | G#m |B | G#m |
E | F# B | F# |

ชอBบก็ให้แม่มาขG#mอ อย่ารอEให้มันนานแรF#น้อEงเป็นสาวแก้มแดG#mง พี่อย่าแกล้Eงให้น้องคอยนาBพี่ไม่แกล้F#งให้น้องคอBยนาน   (F#)

 B  สาวเทคนิค ตาคม ผมยาG#m   แล้วไซพี่บ่Eาวไม่มาเอาใจF#   น้องเป็นสาEวเรียนวิทยาลัG#m   แล้วไซพี่ไซE.. ไม่ลองจีบแB F#ล.? B  สาวเทคนิค ผมหยิก ตาคG#m   พี่ยังเคยชEม..ว่างามน่าแF#   สาวตาคEม หัวใจยังอ่อนแG#m   ถ้าพี่รักแท้E.. ก็ให้แม่มาB F#ดู..

* |

ถ้าพี่G#mจีบสาวพานิชย์แล้วพี่มีสิทF#ธิ์ ไม่เชื่อลองดูถ้าพี่G#mจีบสาวก่อสร้าง หัวใจยังว่าF#ง ไม่เชื่อลองดูน้อEงนี้ยังไร้คู่B ไม่เชื่อมาF# | F#ดู..ได้ที่เทคนิB F#

B | G#m |B | G#m |E | F# B |

B G#m | E F# |
B G#m | E B |F# B | F# |

* | ** | *** | ** |คอร์ดเพลง สาวเทคนิค ฌามา

เนื้อเพลง สาวเทคนิค ฌามา ชอบก็ให้แม่มาขอ อย่ารอให้มันนานแรง น้องเป็นสาวแก้มแดง พี่อย่าแกล้งให้น้องคอยนาน พี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนาน สาวเทคนิค ตาคม ผมยาว แล้วไซพี่บ่าวไม่มาเอาใจ น้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัย แล้วไซพี่ไซ ไม่ลองจีบแล ? สาวเทคนิค ผมหยิก ตาคม พี่ยังเคยชม ว่างามน่าแล สาวตาคม หัวใจยังอ่อนแอ ถ้าพี่รักแท้ ก็ให้แม่มาดู ถ้าพี่จีบสาวพานิชย์ แล้วพี่มีสิทธิ์ ไม่เชื่อลองดู ถ้าพี่จีบสาวก่อสร้าง หัวใจยังว่าง ไม่เชื่อลองดู น้องนี้ยังไร้คู่ ไม่เชื่อมาดู ได้ที่เทคนิค