คนที่ไม่เหมือนเดิม (Changes)

 ต่อ ปัณณวัชร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนที่ไม่เหมือนเดิม ต่อ ปัณณวัชร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณณวัชร์ เดชะปัญญาเรียบเรียง: ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา

C# | F# |D#m | G# |

ก็นานC#แล้วที่ฉันอยู่อย่างเปลี่ยวF#เหงาก็นาD#mนแล้วที่รักเราพ้นไปG#และตัA#mวฉันต้องทนเก็บใจเอF/Aาไว้ไม่ยอมF#รับ ไม่รักG#ใครอีกเลC#

และวัC#นนี้เธอกลับคืนมาF#หาและวัD#mนนี้ที่ฉันมีน้ำตG#เมื่อเธF/Aอนั้น..ขอคืนกลับความรัG# G#maj7กมาให้ตัวF#ฉันรับรัG#กและเปิดใจC#

เมื่อฉัFนคนเดิมก็ยังคงยืนอยู่ที่ตรF#งนี้แต่เหมืFอนว่าไม่มีใจดวงเดิมอยู่ข้าง ๆA#m กายอาจเพราFะว่าเป็นนาทีที่เธอกลับมาทำF#ร้ายให้ใD#mจฉัน ต้องช้ำไปกว่านี้G#

อย่าเลยอย่าเข้าC#มา อย่าเข้ามา ที่แล้A#mวให้จบไปอย่ารัD#mกกัน อย่ารัD#mM7กกัน ฉันฝืนG#ทนไม่ไหวอย่าซ้ำFเติม จุดที่เคย ต้องซ่อนA#mมันเอาไว้G#ให้D#mมันจบไป อย่าให้F#mต้องปวดใจยิ่งกว่านี้G#.. อีกเลย

C# | F |

ก็นานC#แล้วที่เธอจากไปมีF#เขาก็นาD#nนแล้วที่รักจบสิ้นไปG#และตัF/Aวฉันไม่พร้อมที่จะG# G#maj7รักใครและวัF#นนี้ ฉันนั้G#นไม่รักเธC#

* | ** |

A#m | F# |

เพราะฉันรู้ตัวFmดี ว่าตัวเองยังเจ็บช้ำA#mไม่พร้อG#มจะเปิดใจF#กลับไปซD#mะเถอะนะ วันนี้ใจฉันมันรับไม่ไหวB และไม่ทนอีกแล้G#

C# | F# |D#m | G# |
F | B G#/C |C# A#/D | G# |

** |

A#m | D# |

ให้รัD#mกเราจบไป อย่าใF#mห้ต้องปวดใจยิ่งกว่านี้G#..อีกเลC#ย..คอร์ดเพลง คนที่ไม่เหมือนเดิม ต่อ ปัณณวัชร์

เนื้อเพลง คนที่ไม่เหมือนเดิม ต่อ ปัณณวัชร์ก็นานแล้วที่ฉันอยู่อย่างเปลี่ยวเหงา ก็นานแล้วที่รักเราพ้นไป และตัวฉันต้องทนเก็บใจเอาไว้ ไม่ยอมรับ ไม่รักใครอีกเลย และวันนี้เธอกลับคืนมาหา และวันนี้ที่ฉันมีน้ำตา เมื่อเธอนั้นขอคืนกลับความรักมา ให้ตัวฉันรับรักและเปิดใจ เมื่อฉันคนเดิมก็ยังคงยืนอยู่ที่ตรงนี้ แต่เหมือนว่าไม่มีใจดวงเดิมอยู่ข้างๆกาย อาจเพราะว่าเป็นนาทีที่เธอกลับมาทำร้าย ให้ใจฉัน ต้องช้ำไปกว่านี้ อย่าเลยอย่าเข้ามา อย่าเข้ามา ที่แล้วให้จบไป อย่ารักกัน อย่ารักกัน ฉันฝืนทนไม่ไหว อย่าซ้ำเติม จุดที่เคย ต้องซ่อนมันเอาไว้ ให้มันจบไป อย่าให้ต้องปวดใจยิ่งกว่านี้ อีกเลย ก็นานแล้วที่เธอจากไปมีเขา ก็นานแล้วที่รักจบสิ้นไป และตัวฉันไม่พร้อมที่จะรักใคร และวันนี้ ฉันนั้นไม่รักเธอ เพราะฉันรู้ตัวดี ว่าตัวเองยังเจ็บช้ำ ไม่พร้อมจะเปิดใจ กลับไปซะเถอะนะ วันนี้ใจฉัน มันรับไม่ไหว และไม่ทนอีกแล้ว ให้รักเราจบไป อย่าให้ต้องปวดใจยิ่งกว่านี้ อีกเลย