กูรักมึง มึงรักมัน

 กี้ พงษ์ศักดิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กูรักมึงมึงรักมัน กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์

C |

ความสุCขที่เคยมี.. อยู่ดี ๆBm มันก็หายไปเมื่อเธอหมดใAmจ อะไรDก็เริ่มเปลี่ยนแปGลงเธอรักCกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเธBmอนั้นแค่แสดEmแกล้งทำAmเป็นรัก หรือเธCอมีใครอีกคD

 Bm  พักหลังเธอเริ่มเปลี่ยนไEmป ไม่เหมือนเดิม Bm  ทำตัวมีความลัEmบ เหมือนมีใคร   ฉันเห็DนคาตCาว่าเธอควงใคร   ไปแอบคมันDตั้งแต่ตอนไหน..  D

กูรักมึCง มึงรักมันสองคนรักกัBmน กูแต่ส่วนเกินกูคงเป็นควาAmยให้มึงจูงเดิDน ให้มึงหลอกใช้Gควายอย่างกูCก็มีหัวใจกูไม่เคยหลอกใคBmรให้เสียใจเหมือนมึEmโธ่ที่รัAmก แมร่งโคตรเลว กูซึ้Dง ตอแหลได้โล่G

Em | Bm |C | G |
Em | B |C D | G |

* | ** |

D |

กูรักมึCง มึงรักมันมึงสองคนรักกัBmน กูแต่ส่วนเกินกูคงเป็นควาAmยให้มึงจูงเดิDน ให้มึงหลอกใช้Gควายอย่างกูCก็มีหัวใจกูไม่เคยหลอกใคBmรให้เสียใจเหมือนมึEmโธ่ที่รัAmก แมร่งโคตรเลว กูซึ้Dง ตอแหลได้โล่G

โธ่ที่รัAmก แมร่งโคตรเลว กูซึ้Dง ตอแหลได้โล่Gคอร์ดเพลง กูรักมึงมึงรักมัน กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง กูรักมึงมึงรักมัน กี้ พงษ์ศักดิ์ความสุขที่เคยมี อยู่ดีๆมันก็หายไป เมื่อเธอหมดใจ อะไรก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เธอรักกันจริงหรือเปล่า หรือว่าเธอนั้นแค่แสดง แกล้งทำเป็นรัก หรือเธอมีใครอีกคน พักหลังเธอเริ่มเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม ทำตัวมีความลับ เหมือนมีใคร ฉันเห็นคาตาว่าเธอควงใคร ไปแอบคมันตั้งแต่ตอนไหน กูรักมึง มึงรักมัน สองคนรักกัน กูแต่ส่วนเกิน กูคงเป็นควายให้มึงจูงเดิน ให้มึงหลอกใช้ ควายอย่างกูก็มีหัวใจ กูไม่เคยหลอกใครให้เสียใจเหมือนมึง โธ่ที่รัก แมร่งโคตรเลว กูซึ้ง ตอแหลได้โล่ กูรักมึง มึงรักมัน มึงสองคนรักกัน กูแต่ส่วนเกิน กูคงเป็นควายให้มึงจูงเดิน ให้มึงหลอกใช้ ควายอย่างกูก็มีหัวใจ กูไม่เคยหลอกใครให้เสียใจเหมือนมึง โธ่ที่รัก แมร่งโคตรเลว กูซึ้ง ตอแหลได้โล่ โธ่ที่รัก แมร่งโคตรเลว กูซึ้ง ตอแหลได้โล่