หาเรื่องเจ็บตัว

 Pun Basher สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หาเรื่องเจ็บตัว Pun Basher
เนื้อร้อง: สุรชัย พรพิมานแมนทำนอง: อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: ศิวพร ห้วยหงษ์ทองดนตรี: Garan teamสังกัดค่าย: genie records

ขอบคุณนC#ะที่ยังไม่หลงไม่ลืมคน ๆF# นี้ขอบคุณนะC#ที่เริ่มด้วยคำดี ๆ ว่าคิดF#ถึงกันบอกเลยว่ายังC#เหมือนเดิม รักเธอดังเดิมที่จริD#mงฉันเองก็ควรยินดีที่เธอF#นั้นมองว่ายังพอมี..ความสำG#คัญ

แต่บาดแผC#ลที่เธอนั้นเป็นคนทำ ยังไม่F#หายภาพวันนั้C#นที่เธอเลือกทิ้งกันไป ก็ร้ายF#แรงอยู่ยิ่งทรมาC#นที่เธอต้องการคืนดีแค่วันD#mที่เธอไม่เหลือใคร ๆที่จริF#งต้องการฉันไหม ก็ไม่G#รู้

เรื่องที่จบC#ลงไปแล้ว  ให้มันจบไปเถิFmดหนายังต้องประคอF#งหัวใจอ่อนล้า ที่เธอเป็นคนG#ทำลายคนที่เธอเคยทอC#ดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียFmใจขอบคุณจริง ๆF# แค่คงจะรับมันไม่ไหF#mไม่คิดหาเรื่องเจ็บC#ตัว

F# G# |

เคยบอกฉัC#นว่าเธอต้องการเจอใครที่ดีF#พร้อมเท่ากับฉัC#นที่ดีไม่พอต้องยอม ต้องเสียF#เธอไปในวันนี้ฉัC#นก็เป็นแค่คนเดิม ๆที่มันD#mเหลือเพียงแค่ใจพัง ๆจะคืF#นย้อนมาร่วมทาง..เพื่ออG#ะไร

** |

 F# รักยังเหลือยังมีมากมาA#mยเพียงใด  แต่ก็คงF#ไม่ขอกลับไป.. เพื่อเจ็G#บซ้ำ..  G#

** |

เรื่องที่จบลงไปC#แล้ว  ให้มันจบไปเถิดFmหนาอยากให้เข้าใจF#เพราะที่ผ่านมา ร้ายแรงเกือบถึงG#ตายคนที่เธอเคยทอC#ดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียFmใจขอบคุณจริง ๆF# แค่คงจะรับมันไม่ไหF#mไม่คิดหาเรื่องเจ็บC#ตัว

บอกเธอตรง ๆF# ว่าคงจะรับมันอีกไม่ไหF#mไม่คิดหาเรื่องเจ็บC#maj7ตัวคอร์ดเพลง หาเรื่องเจ็บตัว Pun Basher

เนื้อเพลง หาเรื่องเจ็บตัว Pun Basher ปั้นแบชเชอร์ ขอบคุณนะที่ยังไม่หลงไม่ลืมคนๆนี้ ขอบคุณนะที่เริ่มด้วยคำดีๆว่าคิดถึงกัน บอกเลยว่ายังเหมือนเดิม รักเธอดังเดิม ที่จริงฉันเองก็ควรยินดี ที่เธอนั้นมองว่ายังพอมีความสำคัญ แต่บาดแผลที่เธอนั้นเป็นคนทำ ยังไม่หาย ภาพวันนั้นที่เธอเลือกทิ้งกันไป ก็ร้ายแรงอยู่ ยิ่งทรมานที่เธอต้องการคืนดี แค่วันที่เธอไม่เหลือใครๆที่จริงต้องการฉันไหม ก็ไม่รู้ เรื่องที่จบลงไปแล้ว ให้มันจบไปเถิดหนา ยังต้องประคองหัวใจอ่อนล้า ที่เธอเป็นคนทำลาย คนที่เธอเคยทอดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียใจ ขอบคุณจริงๆแค่คงจะรับมันไม่ไหว ไม่คิดหาเรื่องเจ็บตัว เคยบอกฉันว่าเธอต้องการเจอใครที่ดีพร้อม เท่ากับฉันที่ดีไม่พอต้องยอม ต้องเสียเธอไป ในวันนี้ฉันก็เป็นแค่คนเดิมๆที่มันเหลือเพียงแค่ใจพังๆจะคืนย้อนมาร่วมทางเพื่ออะไร รักยังเหลือยังมีมากมายเพียงใด แต่ก็คงไม่ขอกลับไป เพื่อเจ็บซ้ำ เรื่องที่จบลงไปแล้ว ให้มันจบไปเถิดหนา อยากให้เข้าใจเพราะที่ผ่านมา ร้ายแรงเกือบถึงตาย คนที่เธอเคยทอดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียใจ ขอบคุณจริงๆแค่คงจะรับมันไม่ไหว ไม่คิดหาเรื่องเจ็บตัว บอกเธอตรงๆว่าคงจะรับมันอีกไม่ไหว ไม่คิดหาเรื่องเจ็บตัว