หาเรื่องเจ็บตัว

 Basher Pun Basher สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หาเรื่องเจ็บตัว - Pun Basher

ขอบคุณนC#ะที่ยังไม่หลงไม่ลืมคน ๆF# นี้ขอบคุณนะC#ที่เริ่มด้วยคำดี ๆ ว่าคิดF#ถึงกันบอกเลยว่ายังC#เหมือนเดิม รักเธอดังเดิมที่จริD#mงฉันเองก็ควรยินดีที่เธอF#นั้นมองว่ายังพอมี..ความสำG#คัญ

แต่บาดแผC#ลที่เธอนั้นเป็นคนทำ ยังไม่F#หายภาพวันนั้C#นที่เธอเลือกทิ้งกันไป ก็ร้ายF#แรงอยู่ยิ่งทรมาC#นที่เธอต้องการคืนดีแค่วันD#mที่เธอไม่เหลือใคร ๆที่จริF#งต้องการฉันไหม ก็ไม่G#รู้

เรื่องที่จบC#ลงไปแล้ว  ให้มันจบไปเถิFmดหนายังต้องประคอF#งหัวใจอ่อนล้า ที่เธอเป็นคนG#ทำลายคนที่เธอเคยทอC#ดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียFmใจขอบคุณจริง ๆF# แค่คงจะรับมันไม่ไหF#mไม่คิดหาเรื่องเจ็บC#ตัว

F# G# |

เคยบอกฉัC#นว่าเธอต้องการเจอใครที่ดีF#พร้อมเท่ากับฉัC#นที่ดีไม่พอต้องยอม ต้องเสียF#เธอไปในวันนี้ฉัC#นก็เป็นแค่คนเดิม ๆที่มันD#mเหลือเพียงแค่ใจพัง ๆจะคืF#นย้อนมาร่วมทาง..เพื่ออG#ะไร

** |

 F# รักยังเหลือยังมีมากมาA#mยเพียงใด  แต่ก็คงF#ไม่ขอกลับไป.. เพื่อเจ็G#บซ้ำ..  G#

** |

เรื่องที่จบลงไปC#แล้ว  ให้มันจบไปเถิดFmหนาอยากให้เข้าใจF#เพราะที่ผ่านมา ร้ายแรงเกือบถึงG#ตายคนที่เธอเคยทอC#ดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียFmใจขอบคุณจริง ๆF# แค่คงจะรับมันไม่ไหF#mไม่คิดหาเรื่องเจ็บC#ตัว

บอกเธอตรง ๆF# ว่าคงจะรับมันอีกไม่ไหF#mไม่คิดหาเรื่องเจ็บC#maj7ตัว