ฮักมาแต่ชาติก่อน

เวียง นฤมล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮักมาแต่ชาติก่อน - เวียง นฤมล

Am | Dm |C G/B | Am |

เหมือนฮักมาจากชาติที่แล้Amว..ฮักบ่เห็นแวDmว.. ก็ยืนต่อแถGวรอใAm

Am |Am |Am | Am |
D | Em |Dm | Am |Dm | Am |

โอ้Amย..หนDอ... โอD | Amย...Dm | Amอ...

Am | G |Am | G | Am |

โอยหนAmอ ความฮู้สึกบอกน้องไAmด้หลงยิ้มใส่มื้อแรกเห็Amน ซั่นเด้อ้าย  Dใจเอ๋Amย..คือจั่งเป็นดอกคนเคAmคบกันมาแต่นานแAm | Dล้ว

อ้ายเอ๋Amย ยอมเข้าแถวบอกใจถ่Amแค่สายตาอ้ายเทียวสู่Amมีสังหรณ์ให้รับรู้Am  อ้ายคือผู้ที่ส่องหAmอ้ายคือผู้ที่ส่องDm | Amหา

Dm | Am |

โอยหนAmอ คิดเห็นหน้าอ้ายสู่มื้AmคึดฮอดทุกนาทีใAmจ  เบิ่งกันไปล่ะนาน Amกล้ายืนยันว่าฮักอ้Am | Am Gาย

บ่สAmน มีสิ่งใดมาขวางคั่Amน แค่มีกันทุกก้าวย่Amางถามหัวใจเป็นหมื่นครั้Amง กะมีอ้ายแต่ผู้เดีAmยวกะมีอ้ายแต่ผู้เดีAmยว..นา...

Dm | Am |D |

เทีAmยวเขียนใจบ่ให้จาGแต้มความหวัDง..บ่ให้ขาดตอEmคืAmอฮักมาแต่ชาติDmก่อนอุ่นหนาวเย็นฮ้อCน ก็บ่ลืมจั๊กทีEm

บ่เข้าใจGตัวเองเหมือนกัGว่าเป็นหยัDงต้องฮักขนาดนี้Emสิ่งที่หวัAmงยังต้องคอยนาDmนปีแต่ใจดวงนี้Emก็ยินดีรออ้Amาย

G | Am |G | Em |Dm | Am |Dm | Am |

โอยหนAmอ ย่านแต่ในหัวใจอ้าAmพ้อคนใหม่สิลืมหลAmง ซั่นเด้อ้าย.D.โอยหนAmอ บ่ซื่อตรงดอกคือคำAm..ที่เทียวมาสัญญาAm | Dไว้

อ้ายเอ๋Amย ส่อยหลูโตนคนคอยถ่Amแม่นไผมาน้อเว้าแAmอ่ว ฮักตั้งแต่ชาติที่แล้Amอย่าหมกแห้วดอกสู่กิAmอย่าหมกแห้วดอกสู่กิAm | Amน..           อ้ายเอAmย..

Am | Am | Am | C/E | Dm | Am | Dm C/E | Am |