อ้ายเจ็บเอง

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อ้ายเจ็บเอง - กี้ พงษ์ศักดิ์

Dm | A# |

เข้าใจอยู่Dmว่าน้องฮักกันอ้ายกะคนคือกัCน อ้ายมีหัวใจฮักกันแฮงบ่A# สิหลีกทางให้เจ็บสิตาFย กะส่างหัวมัC/E

เจ้าบ่คิDmดฮอดมื้อเก่า ๆมื้อที่อ้ายกับเจ้Cานั้นยังฮักกันจากคA#นสำคัญแต่ตอนนี้อ้าCยกลายเป็นคนอื่น.. C

อ้ายเจ็บเอAmงกะได้ ถ้าเฮ็ดให้เจ้ามีควาDmมสุขอ้ายถอยให้Amกะได้ ถ้าใจเจ้าบิดฮักDmแล้ว   Cฮู้อยู่A#ว่าบ่มีแววสิเป็นคือCเก่า...

ฮักกันแฮงบ่F อ้ายเจ็บเอAmง สิหลีกทาDmงให้   Cฮักกันหลาย ๆA#  ถึงอ้ายสิตาCย บ่ต้องสนFใจ    Cฮักกันดน ๆF อย่าไปตั๋วเขAmา คือจั่งตั๋วอ้าDmย      Cฮู้บ่A#มันเจ็บส่ำใด๋..   C(อ้ายสิถอยกลับไปหม่องFเก่า)

Dm C | A# C |
Dm C | A# | C |

* | ** | ** |