อ้ายเจ็บเอง

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายเจ็บเอง กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์

Dm | A# |

เข้าใจอยู่Dmว่าน้องฮักกันอ้ายกะคนคือกัCน อ้ายมีหัวใจฮักกันแฮงบ่A# สิหลีกทางให้เจ็บสิตาFย กะส่างหัวมัC/E

เจ้าบ่คิDmดฮอดมื้อเก่า ๆมื้อที่อ้ายกับเจ้Cานั้นยังฮักกันจากคA#นสำคัญแต่ตอนนี้อ้าCยกลายเป็นคนอื่น.. C

อ้ายเจ็บเอAmงกะได้ ถ้าเฮ็ดให้เจ้ามีควาDmมสุขอ้ายถอยให้Amกะได้ ถ้าใจเจ้าบิดฮักDmแล้ว   Cฮู้อยู่A#ว่าบ่มีแววสิเป็นคือCเก่า...

ฮักกันแฮงบ่F อ้ายเจ็บเอAmง สิหลีกทาDmงให้   Cฮักกันหลาย ๆA#  ถึงอ้ายสิตาCย บ่ต้องสนFใจ    Cฮักกันดน ๆF อย่าไปตั๋วเขAmา คือจั่งตั๋วอ้าDmย      Cฮู้บ่A#มันเจ็บส่ำใด๋..   C(อ้ายสิถอยกลับไปหม่องFเก่า)

Dm C | A# C |
Dm C | A# | C |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง อ้ายเจ็บเอง กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง อ้ายเจ็บเอง กี้ พงษ์ศักดิ์เข้าใจอยู่ว่าน้องฮักกัน อ้ายกะคนคือกัน อ้ายมีหัวใจ ฮักกันแฮงบ่ สิหลีกทางให้ เจ็บสิตาย กะส่างหัวมัน เจ้าบ่คิดฮอดมื้อเก่าๆมื้อที่อ้ายกับเจ้านั้นยังฮักกัน จากคนสำคัญ แต่ตอนนี้อ้ายกลายเป็นคนอื่น อ้ายเจ็บเองกะได้ ถ้าเฮ็ดให้เจ้ามีความสุข อ้ายถอยให้กะได้ ถ้าใจเจ้าบิดฮักแล้ว ฮู้อยู่ว่าบ่มีแววสิเป็นคือเก่า ฮักกันแฮงบ่ อ้ายเจ็บเอง สิหลีกทางให้ ฮักกันหลายๆถึงอ้ายสิตาย บ่ต้องสนใจ ฮักกันดนๆอย่าไปตั๋วเขา คือจั่งตั๋วอ้าย ฮู้บ่มันเจ็บส่ำใด๋ อ้ายสิถอยกลับไปหม่องเก่า