เจ้าบ่ได้ฮัก

 เต๊ะ ตระกูลตอ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าบ่ได้ฮัก เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอดนตรี: ชาฟ วงวาร์ป

F# | A#m |B | C# |

เฮาF#คบกัน กะมาดA#mนเติบอยู่แต่กะฮู้B คบกันไปซื่อ ๆC#เฮาF#เว้ากัน.. หวาน ๆA#m สุมื้อคือการหลอBกลวง คือจั่งอ้ายถ่วงเจ้าไว้C#

หากมื้ออื่A#mน.. ตื่นขึ้นมาแล้วบ่D#mมีอ้ายหากมื้ออื่A#mน.. ตื่นขึ้นมา แล้วอ้าD#mยหายไปบ่ต้องคึดBหยังหลาย บ่ต้องคึดC#นำอ้าย..   C#

อาจสิเป็F#น..ความฮู้สึกดี ๆA#m กะได้แต่บ่แม่Bน..ความฮักที่เว้าให้กันC#อยู่ทุกวันอาจสิเป็F#นแค่อารมณ์..ชั่ววูA#mบกะเท่านั้นเจ้าบ่ได้ฮักBกัน เจ้าบ่ฮักC#กันต่างคนต่างไปF#

B | A#m |G#m C# | F# |
B | A#m |E | C# | C# |

เฮาF#คบกัน กะพอฮู้A#mใจเจ้าดีว่าสุมื้Bอนี้ เจ้าบ่คือเก่C#เจ้าเอF#งที่เปลี่ยนไป หรือว่าผู้ใดA#mมาเปลี่ยนเจ้าทำให้ฮักเBฮา.. มันจืดจางลC#

* | ** |

เจ้าบ่ได้ฮักBกัน เจ้าบ่ฮักC#กันต่างคนต่างไปF#คอร์ดเพลง เจ้าบ่ได้ฮัก เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง เจ้าบ่ได้ฮัก เต๊ะ ตระกูลตอเฮาคบกัน กะมาดนเติบอยู่ แต่กะฮู้ คบกันไปซื่อๆเฮาเว้ากัน หวานๆสุมื้อ คือการหลอกลวง คือจั่งอ้ายถ่วงเจ้าไว้ หากมื้ออื่น ตื่นขึ้นมาแล้วบ่มีอ้าย หากมื้ออื่น ตื่นขึ้นมา แล้วอ้ายหายไป บ่ต้องคึดหยังหลาย บ่ต้องคึดนำอ้าย อาจสิเป็นความฮู้สึกดีๆกะได้ แต่บ่แม่นความฮักที่เว้าให้กันอยู่ทุกวัน อาจสิเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบกะเท่านั้น เจ้าบ่ได้ฮักกัน เจ้าบ่ฮักกัน ต่างคนต่างไป เฮาคบกัน กะพอฮู้ใจเจ้าดี ว่าสุมื้อนี้ เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเองที่เปลี่ยนไป หรือว่าผู้ใดมาเปลี่ยนเจ้า ทำให้ฮักเฮา มันจืดจางลง เจ้าบ่ได้ฮักกัน เจ้าบ่ฮักกัน ต่างคนต่างไป