แค่คนคุย

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่คนคุย กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์

G# |

บ่ได้เป็นหยังกัG#น แล้วเฮาคือจั่งฮักCmเขาสถานFmะของเฮา เป็นผู้บ่าวเขากะD#บ่แม่นแค่คนC#maj7คุยกันสื่อ ๆ บ่สำคัญดอCmก บ่แม่นแฟFmถ้ามื้อใด๋A#mบ่ได้เว้านำ กะคึดฮอดเD#ขา

หลอยเคียดคนเดีG#ยว ยามเขาบ่ตอบแชทCmเฮาแอบงอนเขFmา ยามเขาไปตอบเม้นต์คนD#อื่นบ่แม่C#maj7นเจ้าของหัวใจ แต่เป็นหยัCmงเฮาจั่งต้อFmงฝืนอย่างเฮA#mาคงเป็น..ได้แค่C#คนคุยสื่D#อ ๆ

บ่ได้เป็นแฟนกัC#maj7น เป็นหยังเฮาจั่งฮักเขCmเป็นหยังเฮาจั่งต้อA#mงเศร้า ตอนเขาD#โพสต์รูปคู่G#กันบ่ได้อิจฉC#maj7า แต่หัวใจมันเป็นสั่น ๆCmตอบเจ้าขอFmงบ่ได้คือกัA#mว่าเป็นหยัD#งคือเป็นแบบนี้G#           (D#)

C#maj7 | Cm |C#maj7 | Cm |
C#maj7 | Cm Fm |A#m D# | G# |

* | ** | *** | *** |คอร์ดเพลง แค่คนคุย กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง แค่คนคุย กี้ พงษ์ศักดิ์บ่ได้เป็นหยังกัน แล้วเฮาคือจั่งฮักเขา สถานะของเฮา เป็นผู้บ่าวเขากะบ่แม่น แค่คนคุยกันสื่อๆบ่สำคัญดอก บ่แม่นแฟน ถ้ามื้อใด๋บ่ได้เว้านำ กะคึดฮอดเขา หลอยเคียดคนเดียว ยามเขาบ่ตอบแชทเฮา แอบงอนเขา ยามเขาไปตอบเม้นต์คนอื่น บ่แม่นเจ้าของหัวใจ แต่เป็นหยังเฮาจั่งต้องฝืน อย่างเฮาคงเป็นได้แค่คนคุยสื่อๆบ่ได้เป็นแฟนกัน เป็นหยังเฮาจั่งฮักเขา เป็นหยังเฮาจั่งต้องเศร้า ตอนเขาโพสต์รูปคู่กัน บ่ได้อิจฉา แต่หัวใจมันเป็นสั่นๆตอบเจ้าของบ่ได้คือกัน ว่าเป็นหยังคือเป็นแบบนี้