ของอ้ายหรือของถิ่ม

เวียง นฤมล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ของอ้ายหรือของถิ่ม - เวียง นฤมล

Cm | A# |Cm | Gm |

อ้าCmยคือหล่อแท้เด้  อ้าA#ยคือดีแท้น้อมัCmนสิแม่นอยู่บ๋อ.. ว่าฮัGmกน้องนี้เชื่Cmออยู่ว่าอ้ายฮัก  เชื่อA#คักว่าอ้ายดี G# แต่น้องนั่นติ๊ ย่าGmนแต่บ่สม..อ้าย

Cm | A# |Cm | Gm |

ถาCmมหัวใจเสมอ  อ้ายA#ฮักจริงบ่นะสาCmวที่อ้ายผ่านตา.. นับคGmนบ่ได้หม่อCmงน้องยืนอยู่นี้.. คงเป็นA#พื้นที่เสี่ยงใจ G# น้ำตาสิไหล  สิเจ็Gบ..มื้อใด๋Cm | Cmบ่ฮู้..

แต่เฮ็ดจังใด๋G# มันฮักอ้าFmยแล้วเผลอฮักไปแล้A#ว แบบยั้งบ่อD#ยู่เสี่ยงใจเสี่ยงเจ็บกะฮู้Fm  แต่เลือกสิอยู่หม่องนี้G

สิเป็นของอ้าG#ย หรือเป็นขอFmงถิ่มหรือมาหลอกชิA#ม  อิ่มแล้วสิหD#นีคนตอบคำถามได้Fmดี.. กะมีGm..แต่อ้าCmยนั่นแล๋ว

Cm | Cm |Fm | Gm |
Cm | A# |Cm | Gm |
Cm | A# |C | Gm |Cm | Cm |

* | ** |

Cm | A# |Cm | Gm |

 Cm   ย่านอ้ายเป็นแค่เผลA#อฮัก.. Cm   แต่น้องฮักอ้ายเบิ่ดA#ใจอยากเป็นของอ้าFmย.. บ่Gmอยากเป็นขอCmง..ถิ่ม...