ของอ้ายหรือของถิ่ม

  เวียง นฤมล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของอ้ายหรือของถิ่ม เวียง นฤมล
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Cm | A# |Cm | Gm |

อ้าCmยคือหล่อแท้เด้  อ้าA#ยคือดีแท้น้อมัCmนสิแม่นอยู่บ๋อ.. ว่าฮัGmกน้องนี้เชื่Cmออยู่ว่าอ้ายฮัก  เชื่อA#คักว่าอ้ายดี G# แต่น้องนั่นติ๊ ย่าGmนแต่บ่สม..อ้าย

Cm | A# |Cm | Gm |

ถาCmมหัวใจเสมอ  อ้ายA#ฮักจริงบ่นะสาCmวที่อ้ายผ่านตา.. นับคGmนบ่ได้หม่อCmงน้องยืนอยู่นี้.. คงเป็นA#พื้นที่เสี่ยงใจ G# น้ำตาสิไหล  สิเจ็Gบ..มื้อใด๋Cm | Cmบ่ฮู้..

แต่เฮ็ดจังใด๋G# มันฮักอ้าFmยแล้วเผลอฮักไปแล้A#ว แบบยั้งบ่อD#ยู่เสี่ยงใจเสี่ยงเจ็บกะฮู้Fm  แต่เลือกสิอยู่หม่องนี้G

สิเป็นของอ้าG#ย หรือเป็นขอFmงถิ่มหรือมาหลอกชิA#ม  อิ่มแล้วสิหD#นีคนตอบคำถามได้Fmดี.. กะมีGm..แต่อ้าCmยนั่นแล๋ว

Cm | Cm |Fm | Gm |
Cm | A# |Cm | Gm |
Cm | A# |C | Gm |Cm | Cm |

* | ** |

Cm | A# |Cm | Gm |

 Cm   ย่านอ้ายเป็นแค่เผลA#อฮัก.. Cm   แต่น้องฮักอ้ายเบิ่ดA#ใจอยากเป็นของอ้าFmย.. บ่Gmอยากเป็นขอCmง..ถิ่ม...คอร์ดเพลง ของอ้ายหรือของถิ่ม เวียง นฤมล

เนื้อเพลง ของอ้ายหรือของถิ่ม เวียง นฤมลอ้ายคือหล่อแท้เด้ อ้ายคือดีแท้น้อ มันสิแม่นอยู่บ๋อ ว่าฮักน้องนี้ เชื่ออยู่ว่าอ้ายฮัก เชื่อคักว่าอ้ายดี แต่น้องนั่นติ๊ ย่านแต่บ่สมอ้าย ถามหัวใจเสมอ อ้ายฮักจริงบ่นะ สาวที่อ้ายผ่านตา นับคนบ่ได้ หม่องน้องยืนอยู่นี้ คงเป็นพื้นที่เสี่ยงใจ น้ำตาสิไหล สิเจ็บมื้อใด๋บ่ฮู้ แต่เฮ็ดจังใด๋ มันฮักอ้ายแล้ว เผลอฮักไปแล้ว แบบยั้งบ่อยู่ เสี่ยงใจเสี่ยงเจ็บกะฮู้ แต่เลือกสิอยู่หม่องนี้ สิเป็นของอ้าย หรือเป็นของถิ่ม หรือมาหลอกชิม อิ่มแล้วสิหนี คนตอบคำถามได้ดี กะมีแต่อ้ายนั่นแล๋ว ย่านอ้ายเป็นแค่เผลอฮัก แต่น้องฮักอ้ายเบิ่ดใจ อยากเป็นของอ้าย บ่อยากเป็นของถิ่ม