เก็บเธอใว้ในความทรงจำ

 กี้ พงษ์ศักดิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เก็บเธอใว้ในความทรงจำ กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์

E |

ขอบคุEณเวลาสั้น ๆ ที่ทำให้เรG#mาได้รู้จักกันถึงมัAนจะไม่นาน  แต่ฉันจะเก็Bบมันไว้ในใจขอบคุณรอยยิ้EมของเธอขอบคุณความรัC#mกที่เคยมีฉันต่อจากนี้Aคงไม่มีวัน  ไม่มีเธออีกแล้B

เหลือเพียงกลิ่Aนแห่งความทรงจำที่มันยังลอG#mยอบอวนในใจC#mฉันคงไม่มีวัAน.. ที่ฉัF#mนจะลืมเธอได้Bเลย..  B

จะเก็บเธอไว้Eในความทรงจำจนกว่าฉัC#mนจะตายจากไปอย่างน้อAยครั้งหนึ่ง..ก็เคF#mยได้รักเธBจะเก็บเธอไว้E ไม่มีวันลืมจะจดจำเธอC#mอีกนานแสนนานหากวันAหนึ่ง..เธอยังไม่มีใคBร..(ฉันยังอยู่ตรงนี้(E))

E | C#m |A | B |

ขอบคุณEเวลาสั้น ๆ ที่ทำให้เรG#mาได้รู้จักกันถึงมันAจะไม่นาน  แต่ฉันดีใF#mจที่ได้รักเธB

* | ** | ** |

หากวันF#mหนึ่ง..เธอยังไม่มีใคBร..ฉันยังอยู่ตรงนี้E..คอร์ดเพลง เก็บเธอใว้ในความทรงจำ กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง เก็บเธอใว้ในความทรงจำ กี้ พงษ์ศักดิ์ขอบคุณเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้รู้จักกัน ถึงมันจะไม่นาน แต่ฉันจะเก็บมันไว้ในใจ ขอบคุณรอยยิ้มของเธอ ขอบคุณความรักที่เคยมีฉัน ต่อจากนี้คงไม่มีวัน ไม่มีเธออีกแล้ว เหลือเพียงกลิ่นแห่งความทรงจำ ที่มันยังลอยอบอวนในใจฉัน คงไม่มีวัน ที่ฉันจะลืมเธอได้เลย จะเก็บเธอไว้ในความทรงจำ จนกว่าฉันจะตายจากไป อย่างน้อยครั้งหนึ่งก็เคยได้รักเธอ จะเก็บเธอไว้ ไม่มีวันลืม จะจดจำเธออีกนานแสนนาน หากวันหนึ่งเธอยังไม่มีใคร ฉันยังอยู่ตรงนี้ ขอบคุณเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้รู้จักกัน ถึงมันจะไม่นาน แต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ หากวันหนึ่งเธอยังไม่มีใคร ฉันยังอยู่ตรงนี้