เก็บเธอใว้ในความทรงจำ

 กี้ พงษ์ศักดิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เก็บเธอใว้ในความทรงจำ - กี้ พงษ์ศักดิ์

E |

ขอบคุEณเวลาสั้น ๆ ที่ทำให้เรG#mาได้รู้จักกันถึงมัAนจะไม่นาน  แต่ฉันจะเก็Bบมันไว้ในใจขอบคุณรอยยิ้EมของเธอขอบคุณความรัC#mกที่เคยมีฉันต่อจากนี้Aคงไม่มีวัน  ไม่มีเธออีกแล้B

เหลือเพียงกลิ่Aนแห่งความทรงจำที่มันยังลอG#mยอบอวนในใจC#mฉันคงไม่มีวัAน.. ที่ฉัF#mนจะลืมเธอได้Bเลย..  B

จะเก็บเธอไว้Eในความทรงจำจนกว่าฉัC#mนจะตายจากไปอย่างน้อAยครั้งหนึ่ง..ก็เคF#mยได้รักเธBจะเก็บเธอไว้E ไม่มีวันลืมจะจดจำเธอC#mอีกนานแสนนานหากวันAหนึ่ง..เธอยังไม่มีใคBร..(ฉันยังอยู่ตรงนี้(E))

E | C#m |A | B |

ขอบคุณEเวลาสั้น ๆ ที่ทำให้เรG#mาได้รู้จักกันถึงมันAจะไม่นาน  แต่ฉันดีใF#mจที่ได้รักเธB

* | ** | ** |

หากวันF#mหนึ่ง..เธอยังไม่มีใคBร..ฉันยังอยู่ตรงนี้E..