เขตห้ามหวง

 โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขตห้ามหวง โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Saksit Vejsupaporn, Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana, Po Posayanukulเรียบเรียง/ดนตรี: Saksit Vejsupaporn, Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana, Po Posayanukulโปรดิวเซอร์: Charles Fisherสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978261, 0969494666

C | C |C | C |

เธอไม่รู้จักฉัCน  แต่ฉันรู้จักเธEmสิ่งที่ทำเสมAmอคือคิดถึงเธอก่อนนอGmตื่นมาตอนเช้Fา ฉันก็คิดถึEmงเธอก่อนก่Dmอนที่ฉันจะเปิดดูทีวีA#

เธออยู่ตรงนั้Cน แต่ฉันอยู่ตรงนี้Emห่างกันแค่นี้Am แต่เหมือนว่าไกลสุดตGmได้โปรดอย่ายิ้Fม โลกมันจะหวาEmนเกินกว่ากว่าที่ใคDmร ๆ จะทนไA# Gหว..

ฉันCไม่รู้ฉันหวงเธอทำไมE7หวงคนที่ไAmม่ได้เป็นอะไร ไม่ไGmด้เคยคุCยกันสักคำFไม่เข้าใEmจเหมือนกันถาDmมหัวใจตัวเองกี่ครั้Gง ก็ยังไม่รู้ว่า(ทำไม)

C | Fm |

อยากเก็บเธอไว้C แต่ไม่มีสิทธิ์นั้Emทำได้แค่ฝันAm แค่ฝันแค่ฝันต่อไGmไม่อยากจะคิFด  วันที่เธอพบEmเจอใครยิ่งคิDmดยิ่งใจสั่น ฉันA#ไม่พร้อมจะรับวันนั้นเลG

* |

เธอCจะรู้บ้างไหมว่ามีฉันE7หนึ่งคนที่ฝัAmนถึงเธอทุกวัน แต่ไม่GmเคยคุCยกันสักคำFแต่อย่างไEmรก็ตามถาDmมหัวใจตัวเองกี่ครั้Gง สุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอ

F | Em |Dm | C |
F | Em |A# | G |

* | ** | ** |

C | ( x4 )คอร์ดเพลง เขตห้ามหวง โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

เนื้อเพลง เขตห้ามหวง โต๋ ศักดิ์สิทธิ์เธอไม่รู้จักฉัน แต่ฉันรู้จักเธอ สิ่งที่ทำเสมอคือคิดถึงเธอก่อนนอน ตื่นมาตอนเช้า ฉันก็คิดถึงเธอก่อน ก่อนที่ฉันจะเปิดดูทีวี เธออยู่ตรงนั้น แต่ฉันอยู่ตรงนี้ ห่างกันแค่นี้ แต่เหมือนว่าไกลสุดตา ได้โปรดอย่ายิ้ม โลกมันจะหวานเกินกว่า กว่าที่ใครๆจะทนไหว ฉันไม่รู้ฉันหวงเธอทำไม หวงคนที่ไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้เคยคุยกันสักคำ ไม่เข้าใจเหมือนกัน ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่รู้ว่าทำไม อยากเก็บเธอไว้ แต่ไม่มีสิทธิ์นั้น ทำได้แค่ฝัน แค่ฝันแค่ฝันต่อไป ไม่อยากจะคิด วันที่เธอพบเจอใคร ยิ่งคิดยิ่งใจสั่น ฉันไม่พร้อมจะรับวันนั้นเลย เธอจะรู้บ้างไหมว่ามีฉัน หนึ่งคนที่ฝันถึงเธอทุกวัน แต่ไม่เคยคุยกันสักคำ แต่อย่างไรก็ตาม ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้ง สุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอ