เขียนไว้ข้างเตียง

 Paradox สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Paradox พาราด็อกซ์
เนื้อร้อง: ประชา พงศ์สุพัฒน์ทำนอง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตรเรียบเรียง: Paradoxสังกัดค่าย: genie records

A | A |D | D |
A | A |D | D |

ใจAเล็กๆ มันเจ็EบลึกๆF#mยู่ลับๆ กับสิ่EงลวงๆรอAน้ำค้าง..เพียงหยEดเล็กๆหล่F#mอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Eต่อไป

ครั้นพอแดDดชะโลม.. ลบเลือAนทุกอย่าง..ชีวิตอันDบอบบาง.. จางหาAย..รู้ดีว่าDเป็นใจ.. ไม่มีAราคา..เป็นแค่คนDถัดมา.. เท่านั้Aน..

ยิ้มตอBmนที่เจอ เจอเขBmาแล้วชื่นใจ  AพอBmจากไป ในใจโหยหาE

เขAาเป็นของคนอื่น ท่อF#mงเอาไว้ในใจเขBmาเป็นของคนอื่น เขียDนเอาไว้ข้าEงเตียงของAที่ขอยืมมา แลกF#mมาด้วยน้ำตาเมื่Bmอมันถึงเวลา คืนDให้เจ้าขอE

A | A |

ใจAเล็กๆ มันเจ็EบลึกๆF#mยู่ลับๆ กับสิ่EงลวงๆรอAน้ำค้าง..เพียงหยEดเล็กๆหล่F#mอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Eต่อไป

ครั้นพอแดDดชะโลม.. ลบเลือAนทุกอย่าง..ชีวิตอันDบอบบาง.. จางหาAย..รู้ดีว่าDเป็นใจ.. ไม่มีAราคา..เป็นแค่คนDถัดมา.. เท่านั้Aน..

* | ** |

A | E |Bm | D E |
A | E |Bm | D E |

** | ** |

เขาAเป็นของคนอื่น...F#mก็ได้แต่เขีBmยนเอาไว้ข้างเตียง..D Eก็ได้แต่ท่อAงเอาไว้ในใจ..F#m.เขBmาเป็นของคนอื่น  คืDนให้เจ้าขอEเขAาเป็นของคนอื่Aน...คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Paradox พาราด็อกซ์

เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Paradox พาราด็อกซ์ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น ยิ้มตอนที่เจอ เจอเขาแล้วชื่นใจ พอจากไป ในใจโหยหา เขาเป็นของคนอื่น ท่องเอาไว้ในใจ เขาเป็นของคนอื่น เขียนเอาไว้ข้างเตียง ของที่ขอยืมมา แลกมาด้วยน้ำตา เมื่อมันถึงเวลา คืนให้เจ้าของ ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น เขาเป็นของคนอื่น ก็ได้แต่เขียนเอาไว้ข้างเตียง ก็ได้แต่ท่องเอาไว้ในใจ เขาเป็นของคนอื่น คืนให้เจ้าของ เขาเป็นของคนอื่น