เขียนไว้ข้างเตียง

Paradox, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เขียนไว้ข้างเตียง - Paradox พาราด็อกซ์

A | A |D | D |
A | A |D | D |

ใจAเล็กๆ มันเจ็EบลึกๆF#mยู่ลับๆ กับสิ่EงลวงๆรอAน้ำค้าง..เพียงหยEดเล็กๆหล่F#mอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Eต่อไป

ครั้นพอแดDดชะโลม.. ลบเลือAนทุกอย่าง..ชีวิตอันDบอบบาง.. จางหาAย..รู้ดีว่าDเป็นใจ.. ไม่มีAราคา..เป็นแค่คนDถัดมา.. เท่านั้Aน..

ยิ้มตอBmนที่เจอ เจอเขBmาแล้วชื่นใจ  AพอBmจากไป ในใจโหยหาE

เขAาเป็นของคนอื่น ท่อF#mงเอาไว้ในใจเขBmาเป็นของคนอื่น เขียDนเอาไว้ข้าEงเตียงของAที่ขอยืมมา แลกF#mมาด้วยน้ำตาเมื่Bmอมันถึงเวลา คืนDให้เจ้าขอE

A | A |

ใจAเล็กๆ มันเจ็EบลึกๆF#mยู่ลับๆ กับสิ่EงลวงๆรอAน้ำค้าง..เพียงหยEดเล็กๆหล่F#mอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Eต่อไป

ครั้นพอแดDดชะโลม.. ลบเลือAนทุกอย่าง..ชีวิตอันDบอบบาง.. จางหาAย..รู้ดีว่าDเป็นใจ.. ไม่มีAราคา..เป็นแค่คนDถัดมา.. เท่านั้Aน..

* | ** |

A | E |Bm | D E |
A | E |Bm | D E |

** | ** |

เขาAเป็นของคนอื่น...F#mก็ได้แต่เขีBmยนเอาไว้ข้างเตียง..D Eก็ได้แต่ท่อAงเอาไว้ในใจ..F#m.เขBmาเป็นของคนอื่น  คืDนให้เจ้าขอEเขAาเป็นของคนอื่Aน...