เขียนไว้ข้างเตียง

 Portrait สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง ปอย Portrait
เนื้อร้อง: ประชา พงศ์สุพัฒน์ทำนอง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | F |

ใจA#เล็กๆ มันเจ็FบลึกๆGmยู่ลับๆ กับสิ่FงลวงๆรอA#น้ำค้าง..เพียงหยFดเล็กๆหล่Gmอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Fต่อไป

ครั้นพอแดD#ดชะโลม.. ลบเลือA#/Dนทุกอย่าง..ชีวิตอันD#บอบบาง.. จางหาA#/Dย..รู้ดีว่าD#เป็นใจ.. ไม่มีA#/Dราคา..เป็นแค่คนD#ถัดมา.. เท่านั้A#/Dน..

ยิ้มตอFนที่เจอ เจอเขFาแล้วชื่นใจพอFจากไป ในใจโหยหF

เขA#าเป็นของคนอื่น ท่อGmงเอาไว้ในใจเขCmาเป็นของคนอื่น เขียFนเอาไว้ข้างเตียงของA#ที่ขอยืมมา แลกGmมาด้วยน้ำตาเมื่Cmอมันถึงเวลา คืนD#ให้เจ้าขอF

A# | F |Gm | F |
A# | F |Gm | F |

ใจA#เล็กๆ มันเจ็FบลึกๆGmยู่ลับๆ กับสิ่FงลวงๆรอA#น้ำค้าง..เพียงหยFดเล็กๆหล่Gmอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Fต่อไป

ครั้นพอแดD#ดชะโลม.. ลบเลือA#/Dนทุกอย่าง..ชีวิตอันD#บอบบาง.. จางหาA#/Dย..รู้ดีว่าD#เป็นใจ.. ไม่มีA#/Dราคา..เป็นแค่คนD#ถัดมา.. เท่านั้A#/Dน..

* | ** |

D# | A#/D |D# | A#/D |
D# | A#/D |D# | A#/D |

** | ** |

A# | F |Gm | F | ( x2 ) | A# |คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง ปอย Portrait

เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง ปอย Portraitใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น ยิ้มตอนที่เจอ เจอเขาแล้วชื่นใจ พอจากไป ในใจโหยหา เขาเป็นของคนอื่น ท่องเอาไว้ในใจ เขาเป็นของคนอื่น เขียนเอาไว้ข้างเตียง ของที่ขอยืมมา แลกมาด้วยน้ำตา เมื่อมันถึงเวลา คืนให้เจ้าของ ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น ( x2 )