เขียนไว้ข้างเตียง (Cover Night Plus)

 แสตมป์ อภิวัชร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Stamp แสตมป์ อภิวัชร์
เนื้อร้อง: ประชา พงศ์สุพัฒน์ทำนอง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

A | E |F#m | E |
A | E |F#m | E |

ใจAเล็กๆ มันเจ็EบลึกๆF#mยู่ลับๆ กับสิ่EงลวงๆรอAน้ำค้าง..เพียงหยEดเล็กๆหล่F#mอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Eต่อไป

ครั้นพอแดDดชะโลม.. ลบเลือAนทุกอย่าง..ชีวิตอันDบอบบาง.. จางหาAย..รู้ดีว่าDเป็นใจ.. ไม่มีAราคา..เป็นแค่คนDถัดมา.. เท่านั้Aน..

ยิ้มตอEนที่เจอ เจอเขEาแล้วชื่นใจพอEจากไป ในใจEโหยหา

เขAาเป็นของคนอื่น ท่อF#mงเอาไว้ในใจเขBmาเป็นของคนอื่น เขียEนเอาไว้ข้างเตียงของAที่ขอยืมมา แลกF#mมาด้วยน้ำตาเมื่Bmอมันถึงเวลา คืนEให้เจ้าของ

A | E |F#m | E |

ใจAเล็กๆ มันเจ็EบลึกๆF#mยู่ลับๆ กับสิ่EงลวงๆรอAน้ำค้าง..เพียงหยEดเล็กๆหล่F#mอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Eต่อไป

ครั้นพอแดDดชะโลม.. ลบเลือAนทุกอย่าง..ชีวิตอันDบอบบาง.. จางหาAย..รู้ดีว่าDเป็นใจ.. ไม่มีAราคา..เป็นแค่คนDถัดมา.. เท่านั้Aน..

* | ** |

D | A |D | A |
D | A |D | A |

* | ** | ** |

A | E |F#m | E | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Stamp แสตมป์ อภิวัชร์

เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Stamp แสตมป์ อภิวัชร์ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น ยิ้มตอนที่เจอ เจอเขาแล้วชื่นใจ พอจากไป ในใจโหยหา เขาเป็นของคนอื่น ท่องเอาไว้ในใจ เขาเป็นของคนอื่น เขียนเอาไว้ข้างเตียง ของที่ขอยืมมา แลกมาด้วยน้ำตา เมื่อมันถึงเวลา คืนให้เจ้าของ ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น ( x2 )