เขียนไว้ข้างเตียง

 นันทิดา แก้วบัวสาย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง นันทิดา แก้วบัวสาย
ทำนอง/เรียบเรียง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตรเนื้อร้อง: ประชา พงศ์สุพัฒน์สังกัดค่าย: GMM Grammy

D | A |Bm | A |
D | A |Bm | A |

ใจDเล็กๆ มันเจ็AบลึกๆBmยู่ลับๆ กับสิ่AงลวงๆรอDน้ำค้าง..เพียงหยAดเล็กๆหล่Bmอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Aต่อไป

ครั้นพอแดGดชะโลม.. ลบเลือDนทุกอย่าง..ชีวิตอันGบอบบาง.. จางหาDย..รู้ดีว่าGเป็นใจ.. ไม่มีDราคา..เป็นแค่คนGถัดมา.. เท่านั้Dน..

ยิ้มตอAนที่เจอ เจอเขAาแล้วชื่นใจAอจากไป ในใจAโหยหา

เขDาเป็นของคนอื่น ท่อBmงเอาไว้ในใจเขEmาเป็นของคนอื่น เขียAนเอาไว้ข้างเตียงของDที่ขอยืมมา แลกBmมาด้วยน้ำตาเมื่Emอมันถึงเวลา คืนAให้เจ้าของ

D | A |Bm | A |

ใจDเล็กๆ มันเจ็AบลึกๆBmยู่ลับๆ กับสิ่AงลวงๆรอDน้ำค้าง..เพียงหยAดเล็กๆหล่Bmอเลี้ยงไว้..ให้อยู่Aต่อไป

ครั้นพอแดGดชะโลม.. ลบเลือDนทุกอย่าง..ชีวิตอันGบอบบาง.. จางหาDย..รู้ดีว่าGเป็นใจ.. ไม่มีDราคา..เป็นแค่คนGถัดมา.. เท่านั้Dน..

* | ** |

G | D |G | D |
G | D |G | D |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง เขียนไว้ข้างเตียง นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง นันทิดา แก้วบัวสายใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น ยิ้มตอนที่เจอ เจอเขาแล้วชื่นใจ พอจากไป ในใจโหยหา เขาเป็นของคนอื่น ท่องเอาไว้ในใจ เขาเป็นของคนอื่น เขียนเอาไว้ข้างเตียง ของที่ขอยืมมา แลกมาด้วยน้ำตา เมื่อมันถึงเวลา คืนให้เจ้าของ ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่ลับๆกับสิ่งลวงๆรอน้ำค้างเพียงหยดเล็กๆหล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป ครั้นพอแดดชะโลม ลบเลือนทุกอย่าง ชีวิตอันบอบบาง จางหาย รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา เป็นแค่คนถัดมา เท่านั้น