กินเยอะๆนะ

EmptyEye สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กินเยอะๆนะ EmptyEye

E | E |C#m | C#m |

เธอEไม่ต้องกังวลและเธอไม่ต้องไปคิดหนักเธอC#mแค่ใช้แชมพูที่ทำให้ผมมีน้ำหนักเธอเลยมีน้ำF#mหนัก ตัวบวมแค่มดกัดมันBก็แค่นั้นจริง ๆ

เธอEไม่ต้องกังวลและเธอไม่ต้องไปคิดหนักรักC#mที่ฉันให้ไปมันก็ไม่เคยจะลดละเธอแค่มีน้ำF#mหนัก ตัวบวมแค่มดกัดมันBก็แค่นั้นจริง ๆ

ฉัA | Amน..          ไม่ได้หนักใจอะไG#mรอย่างนั้นเG#mM7ลยF#mม้.. ว่าฉันมีเธBอข้างในหัวใจ

กินEเยอะ ๆ ให้ตัC#mวมันอ้วน ๆก็เธF#mอนะน่ารักจะตาBกินEเยอะ ๆ ให้ตัC#mวมันอ้วน ๆก็เธF#mอนะน่ารักเกินใคBถึงจะอ้วG#mน..เป็นหG#mM7มู..ถึงจะอ้วG#mน..แค่ไหG#mM7น..โนโวAmะโฮะโฮ.. (ก็รักเธอ)

E | E |

คิดEถึงวันดี ๆ ที่เธอได้ขึ้นหลังฉันถ้าฉัC#mนเป็นไรขึ้นมาได้โปรดเธออย่าทิ้งกันถ้าฉันนะขF#mาหัก โปรดพาไปเข้าเฝือกที่รักBได้โปรดเธออย่าทิ้งกันไป

* | ** | ** |

E | E |กินเยอะๆนะ EmptyEye