คนหลังห้อง

เนย นฤมล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนหลังห้อง - เนย นฤมล

G Gm | F#m B |G Gm | F#m B |G | A | A |

น้อGงคนนอกสายตGmา แค่มองมF#mากะย่านสิตาBอย่าว่าเถาGะ สิหวังได้ใจA คงบ่มีDทางบ่คือเขGาที่อ้ายตามตื้Gmอ นั่งซื่อ ๆF#m กะโดนใจอ้ายจัBได้เว้านำGอยู่ดอกบางครั้ง เมื่ออ้ายมีปัญAหา

น้องคงมีสิทDธิ์ แค่คนให้ยืF#mมลิขวิตปากBm Aกาในยามอ้ายลืมเอามGา หน้าที่น้องมีส่ำนั้Aแต่สิทธิ์ของเขDา ได้ครอบครอF#mงโตอ้ายทุกด้Bmานอิจฉาแท้Aกะได้แค่เก็บอาGการแล้วกลับหลังหัAน (ไปอยู่หลังDห้อง)

G A |

น้อGงผู้ฮ้ายพ้องปึAก แค่ความฮู้สึF#mกยังเปิดเผยบ่ไBmด้อยากบอกว่าฮักGฮักอ้ายออกไปA แต่อายDเจ้าของบ่คือเขGา ทั้งงาม ทั้งAเก่งอ้ายคงเล็F#mงฮอดมื้อแต่งดอBmต้องเจียมใจGในมุมหลังห้อง แก้มนองน้ำAตา

** |

G A | F#m B |G A | F#m B |G | A |

น้องคงมีสิทEธิ์ แค่คนให้ยืG#mมลิขวิตปากC#m Bกาในยามอ้ายลืมเอามAา หน้าที่น้องมีส่ำBนั้นแต่สิทธิ์ของเขEา ได้ครอบครอF#mงโตอ้ายทุกด้C#mานอิจฉาแท้Bกะได้แค่เก็บอาAการแล้วกลับหลังหัBน.. ไปอยู่หลัDงห้อง

A Am | G#m C# | A | B | E |