คนหลังห้อง

 เนย นฤมล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนหลังห้อง เนย นฤมล
เนื้อร้อง: สะเลอปี้ทำนอง: จินนี่ ภูไท, สะเลอปี้เรียบเรียง: ดรีม ภูไทเร็คคอร์ดดนตรี: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

G Gm | F#m B |G Gm | F#m B |G | A | A |

น้อGงคนนอกสายตGmา แค่มองมF#mากะย่านสิตาBอย่าว่าเถาGะ สิหวังได้ใจA คงบ่มีDทางบ่คือเขGาที่อ้ายตามตื้Gmอ นั่งซื่อ ๆF#m กะโดนใจอ้ายจัBได้เว้านำGอยู่ดอกบางครั้ง เมื่ออ้ายมีปัญAหา

น้องคงมีสิทDธิ์ แค่คนให้ยืF#mมลิขวิตปากBm Aกาในยามอ้ายลืมเอามGา หน้าที่น้องมีส่ำนั้Aแต่สิทธิ์ของเขDา ได้ครอบครอF#mงโตอ้ายทุกด้Bmานอิจฉาแท้Aกะได้แค่เก็บอาGการแล้วกลับหลังหัAน (ไปอยู่หลังDห้อง)

G A |

น้อGงผู้ฮ้ายพ้องปึAก แค่ความฮู้สึF#mกยังเปิดเผยบ่ไBmด้อยากบอกว่าฮักGฮักอ้ายออกไปA แต่อายDเจ้าของบ่คือเขGา ทั้งงาม ทั้งAเก่งอ้ายคงเล็F#mงฮอดมื้อแต่งดอBmต้องเจียมใจGในมุมหลังห้อง แก้มนองน้ำAตา

** |

G A | F#m B |G A | F#m B |G | A |

น้องคงมีสิทEธิ์ แค่คนให้ยืG#mมลิขวิตปากC#m Bกาในยามอ้ายลืมเอามAา หน้าที่น้องมีส่ำBนั้นแต่สิทธิ์ของเขEา ได้ครอบครอF#mงโตอ้ายทุกด้C#mานอิจฉาแท้Bกะได้แค่เก็บอาAการแล้วกลับหลังหัBน.. ไปอยู่หลัDงห้อง

A Am | G#m C# | A | B | E |คอร์ดเพลง คนหลังห้อง เนย นฤมล

เนื้อเพลง คนหลังห้อง เนย นฤมลน้องคนนอกสายตา แค่มองมากะย่านสิตาย อย่าว่าเถาะ สิหวังได้ใจ คงบ่มีทาง บ่คือเขาที่อ้ายตามตื้อ นั่งซื่อๆกะโดนใจอ้ายจัง ได้เว้านำอยู่ดอกบางครั้ง เมื่ออ้ายมีปัญหา น้องคงมีสิทธิ์ แค่คนให้ยืมลิขวิตปากกา ในยามอ้ายลืมเอามา หน้าที่น้องมีส่ำนั้น แต่สิทธิ์ของเขา ได้ครอบครองโตอ้ายทุกด้าน อิจฉาแท้กะได้แค่เก็บอาการ แล้วกลับหลังหัน (ไปอยู่หลังห้อง) น้องผู้ฮ้ายพ้องปึก แค่ความฮู้สึกยังเปิดเผยบ่ได้ อยากบอกว่าฮักฮักอ้ายออกไป แต่อายเจ้าของ บ่คือเขา ทั้งงาม ทั้งเก่ง อ้ายคงเล็งฮอดมื้อแต่งดอง ต้องเจียมใจในมุมหลังห้อง แก้มนองน้ำตา น้องคงมีสิทธิ์ แค่คนให้ยืมลิขวิตปากกา ในยามอ้ายลืมเอามา หน้าที่น้องมีส่ำนั้น แต่สิทธิ์ของเขา ได้ครอบครองโตอ้ายทุกด้าน อิจฉาแท้กะได้แค่เก็บอาการ แล้วกลับหลังหัน ไปอยู่หลังห้อง