คนไม่มีแฟน

 เบิร์ด ธงไชย สตริง คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนไม่มีแฟน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: จิตติพล บัวเนียมสังกัดค่าย: GMM Grammy

Am Em | Am Em |Fmaj7 | G |

ในชีวิAmตเคยมีคนผ่าEmนมาแต่ว่าเขAmาเข้ามาแค่ผ่าEmนไปหัFmaj7วใจนี้ไม่มีใคC

ไม่ว่ารัAmกฉันมีให้กับEmใครบทสุดท้Amายก็ลงแบบเดิEmม คือช้ำใจFmaj7..กลับมาGทุกครั้ง E

ฉัAmนเหมือนคนโชคร้าEmที่โดนสาปไDmว้.. ให้พบแต่ผิดหวัGขอAmเป็นเธอได้ไหEmม ช่วยปลดคำสาปร้าFยคำนั้Gช่วยฉันGให้เจอรักเสียที

อยากโดCนเป็นเจ้าของ อยากมีAmคนจับจองแม้Fเธอได้ครอบครอง..เจ้าขอGงใจดวงนี้จะคอยCให้ความรัก จะดูAmแลอย่างดีที่เธอFทำให้ฉันไม่ต้องทGเป็นคนนี้G.. คนไม่มีแฟน

C | G |

อาจจะเคAmยเสียใจมามากEmมายแต่ว่าฉัAmนนั้นยังไม่ถอEmดใจพร้Fmaj7อมจะรัก ไม่กลัวช้ำC

ก็เพราะฉัAmนมั่นใจในสิ่งEmนี้สิ่งที่ฉัAmนพูดไปกับสิ่Emงที่ฉันทำFmaj7จริงใจGทุกครั้ง แEต่..

* | ** |

C | Em |Am | Em |F | Fm |G | G |คอร์ดเพลง คนไม่มีแฟน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เนื้อเพลง คนไม่มีแฟน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ในชีวิตเคยมีคนผ่านมา แต่ว่าเขาเข้ามาแค่ผ่านไป หัวใจนี้ไม่มีใคร ไม่ว่ารักฉันมีให้กับใคร บทสุดท้ายก็ลงแบบเดิม คือช้ำใจ กลับมาทุกครั้ง ฉันเหมือนคนโชคร้าย ที่โดนสาปไว้ ให้พบแต่ผิดหวัง ขอเป็นเธอได้ไหม ช่วยปลดคำสาปร้ายคำนั้น ช่วยฉันให้เจอรักเสียที อยากโดนเป็นเจ้าของ อยากมีคนจับจอง แม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้ จะคอยให้ความรัก จะดูแลอย่างดี ที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทน เป็นคนนี้ คนไม่มีแฟน อาจจะเคยเสียใจมามากมาย แต่ว่าฉันนั้นยังไม่ถอดใจ พร้อมจะรัก ไม่กลัวช้ำ ก็เพราะฉันมั่นใจในสิ่งนี้ สิ่งที่ฉันพูดไปกับสิ่งที่ฉันทำ จริงใจทุกครั้ง แต่