ครึ่งฝัน

 DAX ROCK RIDER สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ครึ่งฝัน - DAX ROCK RIDER

B | B |B | B C# |

 B ก็ดี ที่เรC#าสองคนมาจD#mบกันในวันนี้ G#m ก็ดีที่เราC#ยังคุยกันได้F# B ก็ดี ที่ควาC#มสัมพันธ์บางอย่D#mางยังไม่จางหายแม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้องC#ปวด แต่ไม่เป็นไรF#

 B ก็จริงที่ควาC#มฝันเรา ลมปาD#mกสร้างมันไม่ไหว G#m ไอ้คำว่ารัC#กเลี้ยงใครไม่ได้F# B ก็ดีที่เธC#อนั้นมีโอกาD#mสและหยิบมันไว้แม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้อC#งปวด แต่คงไม่ตาF#

มีD#mปัญญาครอบครอC#งเธอมา..แค่นี้Bก็ดีC#เท่าไหF#ร่แม้ใG#mจ..ไม่พร้อC#มต้องยอมอยู่ดี F#มีD#mปัญญาแค่พาC#มาส่ง ครึ่งฝัBนที่เรC#าเคยมีF#ต่อจากนี้G#mไป ฝากเขC#าดูแลเธอทีF#

 B ก็ดี ที่เรC#าสองคนมาจD#mบกันในวันนี้ G#m ก็ดีที่เราC#ยังคุยกันได้F# B ก็ดีที่ควาC#มสัมพันธ์บางอย่D#mางยังไม่จางหายแม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้อC#งปวด แต่ไม่เป็นไรF#

B C# | D#m |G#m C# | F# |
B C# | D#m |G#m C# | F# |

มีD#mปัญญาครอบครอC#งเธอมา..แค่นี้Bก็ดีC#เท่าไหF#ร่แม้ใG#mจ..ไม่พร้อC#มต้องยอมอยู่ดี F#มีD#mปัญญาแค่พาC#มาส่ง ครึ่งฝัBนที่เรC#าเคยมีF#ต่อจากนี้G#mไปให้เขาC#ดูแลดี ๆ F#

 B ก็จริงที่ควาC#มฝันเรา ลมปาD#mกสร้างมันไม่ไหว G#m ไอ้คำว่ารัC#กมันเลี้ยงใครไม่ได้F# B ก็ดีเมื่อเธC#อนั้นมีโอกาD#mสและหยิบมันไว้แม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้อC#งปวด แต่คงไม่ตาF#

ก็สมควรที่ต้อG#mงเจ็บ ก็สมควรที่ต้องC#ปวดและปล่อยเธอไปF#..