ครึ่งฝัน

 DAX ROCK RIDER สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ครึ่งฝัน DAX ROCK RIDER แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: นที แสนทวี, วิสารท กุลศิริดนตรี: ทีมโอ่งเก่งสังกัดค่าย: ME RECORDSติดต่องานแสดง: 0624949583

B | B |B | B C# |

 B ก็ดี ที่เรC#าสองคนมาจD#mบกันในวันนี้ G#m ก็ดีที่เราC#ยังคุยกันได้F# B ก็ดี ที่ควาC#มสัมพันธ์บางอย่D#mางยังไม่จางหายแม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้องC#ปวด แต่ไม่เป็นไรF#

 B ก็จริงที่ควาC#มฝันเรา ลมปาD#mกสร้างมันไม่ไหว G#m ไอ้คำว่ารัC#กเลี้ยงใครไม่ได้F# B ก็ดีที่เธC#อนั้นมีโอกาD#mสและหยิบมันไว้แม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้อC#งปวด แต่คงไม่ตาF#

มีD#mปัญญาครอบครอC#งเธอมา..แค่นี้Bก็ดีC#เท่าไหF#ร่แม้ใG#mจ..ไม่พร้อC#มต้องยอมอยู่ดี F#มีD#mปัญญาแค่พาC#มาส่ง ครึ่งฝัBนที่เรC#าเคยมีF#ต่อจากนี้G#mไป ฝากเขC#าดูแลเธอทีF#

 B ก็ดี ที่เรC#าสองคนมาจD#mบกันในวันนี้ G#m ก็ดีที่เราC#ยังคุยกันได้F# B ก็ดีที่ควาC#มสัมพันธ์บางอย่D#mางยังไม่จางหายแม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้อC#งปวด แต่ไม่เป็นไรF#

B C# | D#m |G#m C# | F# |
B C# | D#m |G#m C# | F# |

มีD#mปัญญาครอบครอC#งเธอมา..แค่นี้Bก็ดีC#เท่าไหF#ร่แม้ใG#mจ..ไม่พร้อC#มต้องยอมอยู่ดี F#มีD#mปัญญาแค่พาC#มาส่ง ครึ่งฝัBนที่เรC#าเคยมีF#ต่อจากนี้G#mไปให้เขาC#ดูแลดี ๆ F#

 B ก็จริงที่ควาC#มฝันเรา ลมปาD#mกสร้างมันไม่ไหว G#m ไอ้คำว่ารัC#กมันเลี้ยงใครไม่ได้F# B ก็ดีเมื่อเธC#อนั้นมีโอกาD#mสและหยิบมันไว้แม้ว่าฉันต้อG#mงเจ็บ แม้ว่าฉันต้อC#งปวด แต่คงไม่ตาF#

ก็สมควรที่ต้อG#mงเจ็บ ก็สมควรที่ต้องC#ปวดและปล่อยเธอไปF#..คอร์ดเพลง ครึ่งฝัน DAXROCKRIDER แด๊กซ์ร็อคไรเดอร์

เนื้อเพลง ครึ่งฝัน DAX ROCKRIDER แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์ก็ดี ที่เราสองคนมาจบกันในวันนี้ ก็ดีที่เรายังคุยกันได้ ก็ดี ที่ความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่จางหาย แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่ไม่เป็นไร ก็จริงที่ความฝันเรา ลมปากสร้างมันไม่ไหว ไอ้คำว่ารักเลี้ยงใครไม่ได้ ก็ดีที่เธอนั้นมีโอกาสและหยิบมันไว้ แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่คงไม่ตาย มีปัญญาครอบครองเธอมาแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ แม้ใจไม่พร้อมต้องยอมอยู่ดี มีปัญญาแค่พามาส่ง ครึ่งฝันที่เราเคยมี ต่อจากนี้ไป ฝากเขาดูแลเธอที ก็ดี ที่เราสองคนมาจบกันในวันนี้ ก็ดีที่เรายังคุยกันได้ ก็ดีที่ความสัมพันธ์บางอย่างยังไม่จางหาย แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่ไม่เป็นไร มีปัญญาครอบครองเธอมาแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ แม้ใจไม่พร้อมต้องยอมอยู่ดี มีปัญญาแค่พามาส่ง ครึ่งฝันที่เราเคยมี ต่อจากนี้ไปให้เขาดูแลดีๆก็จริงที่ความฝันเรา ลมปากสร้างมันไม่ไหว ไอ้คำว่ารักมันเลี้ยงใครไม่ได้ ก็ดีเมื่อเธอนั้นมีโอกาสและหยิบมันไว้ แม้ว่าฉันต้องเจ็บ แม้ว่าฉันต้องปวด แต่คงไม่ตาย ก็สมควรที่ต้องเจ็บ ก็สมควรที่ต้องปวด และปล่อยเธอไป