เล่าสู่กันฟัง

 เบิร์ด ธงไชย สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เล่าสู่กันฟัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
เนื้อร้อง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์ทำนอง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตรเรียบเรียง: อนุรักษ์ แซ่ลี้สังกัดค่าย: GMM Grammy

C | F |C | F |
F G | C Am |F G | C | C |

ฉันCยังจำเสมอที่เธอเคยบอกAmกับฉันคิดCแล้วยังตื้นตันเกินอธิบาGนึกCถึงคำ ๆ นั้นทุกวันที่ห่างAmกันไปเหมือCนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกัG

ไม่ว่าเรFาจะโชคดี หรือบางทีEmที่ร้องไAmห้ต่างคDmนสนใจจะฟัG

เพราCะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่าAmงจากฝันฝันCไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจG

มีผู้คFนอยู่รอบกาย เหมือนไม่มีEm ไม่เห็นใคAmแต่ใDmจ ใจฉันยัGงมีเธC

คืนที่ไร้Fแสงไฟ  วันที่ใEmจมัวหม่นขอDmเพียงใครสักคGน..ห่วงใยCกันวันที่เสีFยน้ำตา วันที่ฟ้าEmเปลี่ยนผัA7เธอDmก็ยังมีฉัD7นอยู่ทั้งคG

ฝนที่ตFกทางโน้Gน  หนาวถึงคEmนทางนี้AmยังอยาFกได้ยิGนทุกเรื่องราCยังนอนดึFกอยู่ใช่ไหGม เธอผอมไEmปหรือเปAmล่าอย่าลืFมเล่าสู่GกันฟัC

F | Em | Dm G | C |
F | Em A7 | Dm G | C |

* |

(เพราะ)ฝนที่ตFก(อยู่)ทางโน้GหนาวถึงคEmนทางนี้AmยังอยาFกได้ยิGนทุกเรื่องราCเธอลำบาFกอะไรไหGม เธอสู้ไหEmวหรือเปAmล่าอย่าลืFมเล่าสู่GกันฟัC

** |

เธอยังขาFดอะไรไหGม เธอสู้ไหCวหรืG/Bอเปล่Amอย่าลืFมเล่าสู่GกันฟัC AmเธอยัFงมีฉัGน..อยู่ทั้งคCน..คอร์ดเพลง เล่าสู่กันฟัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เนื้อเพลง เล่าสู่กันฟัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉัน คิดแล้วยังตื้นตันเกินอธิบาย นึกถึงคำๆนั้นทุกวันที่ห่างกันไป เหมือนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกัน ไม่ว่าเราจะโชคดี หรือบางทีที่ร้องไห้ ต่างคนสนใจจะฟัง เพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝัน ฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจ มีผู้คนอยู่รอบกาย เหมือนไม่มี ไม่เห็นใคร แต่ใจ ใจฉันยังมีเธอ คืนที่ไร้แสงไฟ วันที่ใจมัวหม่น ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน วันที่เสียน้ำตา วันที่ฟ้าเปลี่ยนผัน เธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว ยังนอนดึกอยู่ใช่ไหม เธอผอมไปหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง (เพราะ)ฝนที่ตก(อยู่)ทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เธอยังขาดอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน