หลอก

 NICECNX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลอก NICECNX
เนื้อร้อง: NICECNXดนตรี/โปรดิวเซอร์: BOSSA ON THE BEAT

F | Fm | Em | Em |Dm | Dm | G | G |

สุดท้ายแล้วเธอไม่โกFหกแต่ลืมบอกกัFmนว่าไม่รักฉันโดนEmหลอก เธอบอกกัน เธอใจร้ายสุดท้Dmายแล้วเป็นไง เธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริGงฉันไม่รักเธออยู่แล้ว

กับคำที่เธอมาลวFงหลอก มาบอกกัFmนทำให้รักยิ่งมองEmออก เธอหลอกกัน เธอทำร้ายสุดท้าDmยต้องทำไง เมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รั้Gง ฉันไม่รั้งเธออีกแล้ว

จะรั้งเธอไว้ทำไมF เมื่อคนที่หลอกไม่บอกไม่รู้ตัวคำFที่บอกให้รอจากใจเดี๋ยวฉันกลัวเธอEmนั้นมาหลอก เพราะเธอนั้นบอกก็เคDmยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปในการกระทำDmทั้งหมดเท่านั้นไม่อยากไปหวังคำพูดอะไรหรืออันGที่จริงไม่มีฉันอยู่คำGพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูก

เธอโกFหก  เธอลวFmงหลอกเธอบอกเธอทำEmเพื่อฉันทุกสิ่งเรื่องจริงไม่มีสักอย่างบางครั้Dmงที่บอกไม่รักคนอื่นแล้วหันมากอด ให้พอจะลืมเรื่องเขาไปก่อนและทิ้Gงฉันเอาไว้ที่ตรงนี้

* | ** |

* | * | ** |

มัFนเคยมีคน ๆ หนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมายจะทำFmให้หายเศร้า เพราะอยากมีเราข้างๆ กายสุดท้าEmยก็มากดดัน มาโกหกกันแบบหน้าตายและเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบมันช่างตลกและหน้าอาย

Dm | Dm | G | G |คอร์ดเพลง หลอก NICECNX

เนื้อเพลง หลอก NICECNXสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รัก ฉันโดนหลอก เธอบอกกัน เธอใจร้าย สุดท้ายแล้วเป็นไง เธอทิ้งตัวฉันไป แต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้ว กับคำที่เธอมาลวงหลอก มาบอกกันทำให้รัก ยิ่งมองออก เธอหลอกกัน เธอทำร้าย สุดท้ายต้องทำไง เมื่อคนคิดจะไป ก็คงไม่รั้ง ฉันไม่รั้งเธออีกแล้ว จะรั้งเธอไว้ทำไม เมื่อคนที่หลอกไม่บอกไม่รู้ตัว คำที่บอกให้รอจากใจเดี๋ยวฉันกลัว เธอนั้นมาหลอก เพราะเธอนั้นบอก ก็เคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไป ในการกระทำทั้งหมดเท่านั้น ไม่อยากไปหวังคำพูดอะไร หรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่ คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูก เธอโกหก เธอลวงหลอก เธอบอกเธอทำเพื่อฉันทุกสิ่ง เรื่องจริงไม่มีสักอย่าง บางครั้งที่บอกไม่รักคนอื่น แล้วหันมากอด ให้พอจะลืมเรื่องเขาไปก่อน และทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้ มันเคยมีคนๆหนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมาย จะทำให้หายเศร้า เพราะอยากมีเราข้างๆกาย สุดท้ายก็มากดดัน มาโกหกกันแบบหน้าตาย และเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบ มันช่างตลกและหน้าอาย