ลมผ่านหู

 ASOG สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลมผ่านหู ASOG อโศก
เนื้อร้อง: ปัญญา โกเมนไปรรินทร์ (เขต)ทำนอง: ปัญญา โกเมนไปรรินทร์ (เขต), พงศภัค ทองเจริญ (เพชร)เรียบเรียง: พงศภัค ทองเจริญ (เพชร)ดนตรี: UP^G TEAM, ASOGสังกัดค่าย: UpGmusic

รักA#คำเดียว ไม่อยากจะพูดในใจGmนไม่มีใคร แค่อยากให้เธอลองฟังไม่D#มีอะไร อยากให้มันแค่เป็นลมที่ผ่าA#นหู

แค่ได้A#บอกก็พอใจ ไม่ต้อCmงตอบไม่เป็นไรไม่หวัD#งอะไรกลับมา ได้แค่A#รักเธอก็ดีใจได้เคGmยผ่านสายตาเธอ ได้หาCmยใจใกล้ๆเธอนี่คือD#นาทีที่ดี ที่ได้Fเกิดมา

รักA#คำเดียว ไม่อยากจะพูดในใจGmนไม่มีใคร แค่อยากให้เธอลองฟังไม่D#มีอะไร อยากให้มันแค่เป็นลมที่ผ่าA#นหูรักA#คำเดียว ไม่อยากเก็บในความจำถึGmงเธอไม่ถาม ก็อยากจะบอกมันไปขอD#สักที ได้บอกว่ารักสักคำ..ให้ผ่านA#หู

เธA#อจะจำ หรือจะลืม ก็ชื่นCmใจ..ที่ได้บอกไม่เหลืD#อความรักกลับมา ได้แค่A#นี้ฉันก็มาไกลมีเธอGmอย่าง..มีความสุข  แม้จCmะอยู่..ระยะไกลขอเป็D#นคนที่ห่วงใย  ที่ไม่Fคาดหวัง

** |

 Gm แค่อยากให้รู้ว่ารักเธอ ผลA#จะดีหรือไม่D#  ไม่เป็นไรGm  ได้แค่นี้A#  ก็ดีแล้Fว..

A# | Gm |A# | Gm |
A# | Gm |F | F |

** |

A# | A# |คอร์ดเพลง ลมผ่านหู ASOG อโศก

เนื้อเพลง ลมผ่านหู ASOG อโศกรักคำเดียว ไม่อยากจะพูดในใจ คนไม่มีใคร แค่อยากให้เธอลองฟัง ไม่มีอะไร อยากให้มันแค่เป็นลมที่ผ่านหู แค่ได้บอกก็พอใจ ไม่ต้องตอบไม่เป็นไร ไม่หวังอะไรกลับมา ได้แค่รักเธอก็ดีใจ ได้เคยผ่านสายตาเธอ ได้หายใจใกล้ๆเธอ นี่คือนาทีที่ดี ที่ได้เกิดมา รักคำเดียว ไม่อยากจะพูดในใจ คนไม่มีใคร แค่อยากให้เธอลองฟัง ไม่มีอะไร อยากให้มันแค่เป็นลมที่ผ่านหู รักคำเดียว ไม่อยากเก็บในความจำ ถึงเธอไม่ถาม ก็อยากจะบอกมันไป ขอสักที ได้บอกว่ารักสักคำให้ผ่านหู เธอจะจำ หรือจะลืม ก็ชื่นใจที่ได้บอก ไม่เหลือความรักกลับมา ได้แค่นี้ฉันก็มาไกล มีเธออย่างมีความสุข แม้จะอยู่ระยะไกล ขอเป็นคนที่ห่วงใย ที่ไม่คาดหวัง แค่อยากให้รู้ว่ารักเธอ ผลจะดีหรือไม่ ไม่เป็นไร ได้แค่นี้ ก็ดีแล้ว