เลือกได้ไหม (Cover Night Live)

 Room39 The Toys สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลือกได้ไหม Room39 x The Toys
เนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล

B | D#m |C#m | F# |

 B  เธอมาเพื่อถาม.. อย่างห่วงใยD#mมากมาย C#m  ถามฉันว่าฉัน.. อยู่ได้ไF#หมถ้าเธอไป B  มีใครอีกคน.. อยู่รอเธD#mอตรงนั้น C#m  เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให้เF#ขารอนาน

หาEกสงสัย.. ว่าฉันจะอยู่คนเดีD#mยวได้รึเปล่าก็อยC#mากจะถามซักคำ ตอบมาได้ไF#หมจะฟัง

แล้วฉันเลือกอะไรBได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไG#mปได้รึเปล่าหาC#mกไม่ยอมให้ไป จะตามใจฉัF#นหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอBเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขG#mาได้รึเปล่าสิ่C#mงที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไF#รได้หรือเธอก็ไม่มีทางให้เลือBกเลย

B | D#m |C#m | F# |

 B  เวลาอย่างนี้ สิ่งที่เธD#mอถามกัน C#m  รู้ไว้เรื่องนั้น.. มันไม่เห็F#นสำคัญ B  มีเพียงหนึ่งเดียว อยากให้เธD#mอช่วยฉัน C#m  ให้ช่วยบอกลา และรีบไF#ปตามทาง

* | ** |

B | G#m |

สิ่C#mงที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรF#ได้หรือเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลย..Bคอร์ดเพลง เลือกได้ไหม Room39 x The Toys

เนื้อเพลง เลือกได้ไหม Room39 x The Toysเธอมาเพื่อถาม อย่างห่วงใยมากมาย ถามฉันว่าฉัน อยู่ได้ไหมถ้าเธอไป มีใครอีกคน อยู่รอเธอตรงนั้น เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให้เขารอนาน หากสงสัย ว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้รึเปล่า ก็อยากจะถามซักคำ ตอบมาได้ไหมจะฟัง แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ไปได้รึเปล่า หากไม่ยอมให้ไป จะตามใจฉันหรือเธอ ฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉัน ไม่ให้ไปกับเขาได้รึเปล่า สิ่งที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรได้หรือเธอ ก็ไม่มีทางให้เลือกเลย เวลาอย่างนี้ สิ่งที่เธอถามกัน รู้ไว้เรื่องนั้น มันไม่เห็นสำคัญ มีเพียงหนึ่งเดียว อยากให้เธอช่วยฉัน ให้ช่วยบอกลา และรีบไปตามทาง สิ่งที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรได้หรือเธอ ก็ไม่มีทางให้เลือกเลย