เลือกได้ไหม (Cover Night Live)

 เลือกได้ไหม Room39 The Toys สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เลือกได้ไหม - Room39 x The Toys

B | D#m |C#m | F# |

 B  เธอมาเพื่อถาม.. อย่างห่วงใยD#mมากมาย C#m  ถามฉันว่าฉัน.. อยู่ได้ไF#หมถ้าเธอไป B  มีใครอีกคน.. อยู่รอเธD#mอตรงนั้น C#m  เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให้เF#ขารอนาน

หาEกสงสัย.. ว่าฉันจะอยู่คนเดีD#mยวได้รึเปล่าก็อยC#mากจะถามซักคำ ตอบมาได้ไF#หมจะฟัง

แล้วฉันเลือกอะไรBได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไG#mปได้รึเปล่าหาC#mกไม่ยอมให้ไป จะตามใจฉัF#นหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอBเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขG#mาได้รึเปล่าสิ่C#mงที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไF#รได้หรือเธอก็ไม่มีทางให้เลือBกเลย

B | D#m |C#m | F# |

 B  เวลาอย่างนี้ สิ่งที่เธD#mอถามกัน C#m  รู้ไว้เรื่องนั้น.. มันไม่เห็F#นสำคัญ B  มีเพียงหนึ่งเดียว อยากให้เธD#mอช่วยฉัน C#m  ให้ช่วยบอกลา และรีบไF#ปตามทาง

* | ** |

B | G#m |

สิ่C#mงที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรF#ได้หรือเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลย..B