เลือกได้ไหม

 ZAZA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลือกได้ไหม ZAZA
ทำนอง/เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลเนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | G#m |F#m | B |

 E  เธอมาเพื่อถาม.. อย่างห่วงใยG#mมากมาย F#m  ถามฉันว่าฉัน.. อยู่ได้ไหBมถ้าเธอไป E  มีใครอีกคน.. อยู่รอเธG#mอตรงนั้น F#m  เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให้เขBารอนาน

หาAกสงสัย.. ว่าฉันจะอยู่คนเดีG#mยวได้รึเปล่าก็อยF#mากจะถามซักคำ ตอบมาได้ไหBมจะฟัง

แล้วฉันเลือกอะไรEได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไC#mปได้รึเปล่าหาF#mกไม่ยอมให้ไป จะตามใจฉัBนหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอEเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขC#mาได้รึเปล่าสิ่F#mงที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรBได้ล่ะเธอก็ไม่มีทางให้เลือEกเลย

 E  เวลาอย่างนี้ สิ่งที่เธG#mอถามกัน F#m  รู้ไว้เรื่องนั้น.. มันไม่เห็Bนสำคัญ E  มีเพียงหนึ่งเดียว อยากให้เธG#mอช่วยฉัน F#m  ให้ช่วยบอกลา และรีบไปBตามทาง

* | ** | * | ** |

E | C#m |F#m | B | E |คอร์ดเพลง เลือกได้ไหม ZAZA

เนื้อเพลง เลือกได้ไหม ZAZAเธอมาเพื่อถาม อย่างห่วงใยมากมาย ถามฉันว่าฉัน อยู่ได้ไหมถ้าเธอไป มีใครอีกคน อยู่รอเธอตรงนั้น เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให้เขารอนาน หากสงสัย ว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้รึเปล่า ก็อยากจะถามซักคำ ตอบมาได้ไหมจะฟัง แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ไปได้รึเปล่า หากไม่ยอมให้ไป จะตามใจฉันหรือเธอ ฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉัน ไม่ให้ไปกับเขาได้รึเปล่า สิ่งที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรได้ล่ะเธอ ก็ไม่มีทางให้เลือกเลย เวลาอย่างนี้ สิ่งที่เธอถามกัน รู้ไว้เรื่องนั้น มันไม่เห็นสำคัญ มีเพียงหนึ่งเดียว อยากให้เธอช่วยฉัน ให้ช่วยบอกลา และรีบไปตามทาง