เลือกได้ไหม

 ZAZA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เลือกได้ไหม - ZAZA

E | G#m |F#m | B |

 E  เธอมาเพื่อถาม.. อย่างห่วงใยG#mมากมาย F#m  ถามฉันว่าฉัน.. อยู่ได้ไหBมถ้าเธอไป E  มีใครอีกคน.. อยู่รอเธG#mอตรงนั้น F#m  เธอเกรงใจเขา ไม่อยากให้เขBารอนาน

หาAกสงสัย.. ว่าฉันจะอยู่คนเดีG#mยวได้รึเปล่าก็อยF#mากจะถามซักคำ ตอบมาได้ไหBมจะฟัง

แล้วฉันเลือกอะไรEได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไC#mปได้รึเปล่าหาF#mกไม่ยอมให้ไป จะตามใจฉัBนหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอEเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขC#mาได้รึเปล่าสิ่F#mงที่เธอถามมา ให้ตอบอย่างไรBได้ล่ะเธอก็ไม่มีทางให้เลือEกเลย

 E  เวลาอย่างนี้ สิ่งที่เธG#mอถามกัน F#m  รู้ไว้เรื่องนั้น.. มันไม่เห็Bนสำคัญ E  มีเพียงหนึ่งเดียว อยากให้เธG#mอช่วยฉัน F#m  ให้ช่วยบอกลา และรีบไปBตามทาง

* | ** | * | ** |

E | C#m |F#m | B | E |