หลังจากฉันตาย

 Illslick แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลังจากฉันตาย ILLSLICK อิลสลิก

G#maj7 Gm7 |Cm7 |

ความรักฉันยังอยู่ตรG#maj7งนี้ แม้หลังจากฉันตาGm7มันไม่มีวันหยุCm7ดลง แม้ฉันไม่หายใจเมื่อเธอมองไปบนG#maj7ฟ้า เห็นดาวอันพร่างพGm7รายให้เธอจงได้รับCm7รู้ ฉันยังอยู่ข้างกาA#หลังจากฉันตาย

 G#maj7   แม้ต้องตายในกองไฟGm7    But I Will Never Leave You    ไม่จำเป็นต้องลองใจCm7    You Know I’ll Always Need You    ขอแค่เพียงเธอปลอดภัย    Baby Girl, Just Be Cool

และมันคงไม่มีเจ้าหญิG#maj7ง ไม่มีเจ้าชายหรอกนะคนดีแต่ถ้าเป็นฉัGm7นจะวิ่งเข้าไปยามที่ทุกคนหนีฉันยังCm7เฝ้าดูเธออยู่ตรงนี้แม้ไม่มีอะไรดีอย่างที่ทุกคนมี

ขอG#maj7แค่เพียงเธอรับฟังเพราะเธGm7อสมควรได้รับมันแม้Cm7เคลื่อนเดือนเลือนลับวันอย่าละศรัทธาจากรักฉันขอG#maj7แค่เพียงเธอรักกัน ถ้าฉันGm7สมควรได้รับมันแม้Cm7เคลื่อนเดือนเลือนลับวัน..

** |

 G#maj7   ไม่ต้องมีคำปลอบใGm7จ ไม่ต้องมีคำร่ำลา    ยิ้มรับมันเอาไCm7ว้ ยามที่ใครเขาถามมา    ฉันไม่เคยจะไปไหCm7น ทำไมต้องมีน้ำตา

นับจากนี้เธอก็แค่ทำG#maj7สิ่งที่ต้องทำและเดินไปตามทางแม้ว่าควGm7ามทรงจำจะเลือนจะเคลื่อนไปตามกาลเมื่อใCm7ดที่เธอคิดถึงความหลังขอเพียงจำไว้ยังคงมีความหวัง

* | ** |

 G#maj7   Baby, When You See The SunriGm7seJust Remember That You’re Still My SunshiCm7neBury Me In Satin, Kiss Me One Timeรักฉันยังอยู่แม้หลังจากฉันตาย

*** |

 G#maj7   แม้หลังจากฉันตGm7ายมันไม่มีวันหยุCm7ดลง แม้ฉันไม่หายใจเมื่อเธอมองไปบG#maj7นฟ้า เห็นดาวอันพร่าGm7งพรายให้เธอจงได้รับCm7รู้ ฉันยังอยู่ข้างกายหลังจากฉันตาย..

G#maj7 Gm7 | Cm7 |คอร์ดเพลง หลังจากฉันตาย ILLSLICK (อิลสลิก)

เนื้อเพลง หลังจากฉันตาย ILLSLICK (อิลสลิก)ความรักฉันยังอยู่ตรงนี้ แม้หลังจากฉันตาย มันไม่มีวันหยุดลง แม้ฉันไม่หายใจ เมื่อเธอมองไปบนฟ้า เห็นดาวอันพร่างพราย ให้เธอจงได้รับรู้ ฉันยังอยู่ข้างกาย หลังจากฉันตาย แม้ต้องตายในกองไฟ But I Will Never Leave You ไม่จำเป็นต้องลองใจ You Know I’ll Always Need You ขอแค่เพียงเธอปลอดภัย Baby Girl, Just Be Cool และมันคงไม่มีเจ้าหญิง ไม่มีเจ้าชายหรอกนะคนดี แต่ถ้าเป็นฉันจะวิ่งเข้าไปยามที่ทุกคนหนี ฉันยังเฝ้าดูเธออยู่ตรงนี้ แม้ไม่มีอะไรดีอย่างที่ทุกคนมี ขอแค่เพียงเธอรับฟัง เพราะเธอสมควรได้รับมัน แม้เคลื่อนเดือนเลือนลับวัน อย่าละศรัทธาจากรักฉัน ขอแค่เพียงเธอรักกัน ถ้าฉันสมควรได้รับมัน แม้เคลื่อนเดือนเลือนลับวัน ไม่ต้องมีคำปลอบใจ ไม่ต้องมีคำร่ำลา ยิ้มรับมันเอาไว้ ยามที่ใครเขาถามมา ฉันไม่เคยจะไปไหน ทำไมต้องมีน้ำตา นับจากนี้เธอก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำและเดินไปตามทาง แม้ว่าความทรงจำจะเลือนจะเคลื่อนไปตามกาล เมื่อใดที่เธอคิดถึงความหลัง ขอเพียงจำไว้ยังคงมีความหวัง Baby, When You See The Sunrise Just Remember That You’re Still My Sunshine Bury Me In Satin, Kiss Me One Time รักฉันยังอยู่แม้หลังจากฉันตาย แม้หลังจากฉันตาย มันไม่มีวันหยุดลง แม้ฉันไม่หายใจ เมื่อเธอมองไปบนฟ้า เห็นดาวอันพร่างพราย ให้เธอจงได้รับรู้ ฉันยังอยู่ข้างกาย หลังจากฉันตาย