หลังจากฉันตาย

Illslick, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หลังจากฉันตาย - ILLSLICK (อิลสลิก)

G#maj7 Gm7 |Cm7 |

ความรักฉันยังอยู่ตรG#maj7งนี้ แม้หลังจากฉันตาGm7มันไม่มีวันหยุCm7ดลง แม้ฉันไม่หายใจเมื่อเธอมองไปบนG#maj7ฟ้า เห็นดาวอันพร่างพGm7รายให้เธอจงได้รับCm7รู้ ฉันยังอยู่ข้างกาA#หลังจากฉันตาย

 G#maj7   แม้ต้องตายในกองไฟGm7    But I Will Never Leave You    ไม่จำเป็นต้องลองใจCm7    You Know I’ll Always Need You    ขอแค่เพียงเธอปลอดภัย    Baby Girl, Just Be Cool

และมันคงไม่มีเจ้าหญิG#maj7ง ไม่มีเจ้าชายหรอกนะคนดีแต่ถ้าเป็นฉัGm7นจะวิ่งเข้าไปยามที่ทุกคนหนีฉันยังCm7เฝ้าดูเธออยู่ตรงนี้แม้ไม่มีอะไรดีอย่างที่ทุกคนมี

ขอG#maj7แค่เพียงเธอรับฟังเพราะเธGm7อสมควรได้รับมันแม้Cm7เคลื่อนเดือนเลือนลับวันอย่าละศรัทธาจากรักฉันขอG#maj7แค่เพียงเธอรักกัน ถ้าฉันGm7สมควรได้รับมันแม้Cm7เคลื่อนเดือนเลือนลับวัน..

** |

 G#maj7   ไม่ต้องมีคำปลอบใGm7จ ไม่ต้องมีคำร่ำลา    ยิ้มรับมันเอาไCm7ว้ ยามที่ใครเขาถามมา    ฉันไม่เคยจะไปไหCm7น ทำไมต้องมีน้ำตา

นับจากนี้เธอก็แค่ทำG#maj7สิ่งที่ต้องทำและเดินไปตามทางแม้ว่าควGm7ามทรงจำจะเลือนจะเคลื่อนไปตามกาลเมื่อใCm7ดที่เธอคิดถึงความหลังขอเพียงจำไว้ยังคงมีความหวัง

* | ** |

 G#maj7   Baby, When You See The SunriGm7seJust Remember That You’re Still My SunshiCm7neBury Me In Satin, Kiss Me One Timeรักฉันยังอยู่แม้หลังจากฉันตาย

*** |

 G#maj7   แม้หลังจากฉันตGm7ายมันไม่มีวันหยุCm7ดลง แม้ฉันไม่หายใจเมื่อเธอมองไปบG#maj7นฟ้า เห็นดาวอันพร่าGm7งพรายให้เธอจงได้รับCm7รู้ ฉันยังอยู่ข้างกายหลังจากฉันตาย..

G#maj7 Gm7 | Cm7 |